De Brusselse schepen Alain Courtois (MR) zei enkele maanden geleden dat hij al acht huwelijken weigerde omdat de aanstaande bruid hem weigerde de hand te drukken uit religieuze overwegingen. Courtois ziet dit als een aanfluiting van het neutraliteitsbeginsel, die religieuze uitingen op het stadhuis verbiedt. De zaak maakte verschillende reacties los. In een schriftelijke vraag aan minister Geens vraagt MR-kamerlid Flahaux wat die kan doen "opdat zo een weigering wordt gewettigd door een tekst waarmee alle ambtenaren van de burgerlijke stand in dezelfde situatie" kunnen weigeren het huwelijk te voltrekken. Minister Geens antwoordt dat "nergens in onze wetten bepaald is dat de handdruk verplicht is in het kader van de totstandkoming van de sociale band. De weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken indien één van de toekomstige echtgenoten weigert hem de hand te drukken, zou pas een wettelijke grondslag hebben mits de huidige wet wordt gewijzigd". "Er moet dus worden nagedacht of een dergelijke wijziging enigszins wenselijk is aangezien het juridisch niet eenvoudig is om de grenzen daarvan af te bakenen", besluit de minister. "De denkoefening moet worden verdergezet". (Belga)

De Brusselse schepen Alain Courtois (MR) zei enkele maanden geleden dat hij al acht huwelijken weigerde omdat de aanstaande bruid hem weigerde de hand te drukken uit religieuze overwegingen. Courtois ziet dit als een aanfluiting van het neutraliteitsbeginsel, die religieuze uitingen op het stadhuis verbiedt. De zaak maakte verschillende reacties los. In een schriftelijke vraag aan minister Geens vraagt MR-kamerlid Flahaux wat die kan doen "opdat zo een weigering wordt gewettigd door een tekst waarmee alle ambtenaren van de burgerlijke stand in dezelfde situatie" kunnen weigeren het huwelijk te voltrekken. Minister Geens antwoordt dat "nergens in onze wetten bepaald is dat de handdruk verplicht is in het kader van de totstandkoming van de sociale band. De weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken indien één van de toekomstige echtgenoten weigert hem de hand te drukken, zou pas een wettelijke grondslag hebben mits de huidige wet wordt gewijzigd". "Er moet dus worden nagedacht of een dergelijke wijziging enigszins wenselijk is aangezien het juridisch niet eenvoudig is om de grenzen daarvan af te bakenen", besluit de minister. "De denkoefening moet worden verdergezet". (Belga)