Sinds de afbouw van de lockdownmaatregelen daalt het aantal ingediende dossiers. In juli waren er nog 83.000. Een maand later was sprake van 41.000 dossiers. Er vonden 1.341 onderzoeken naar fraude plaats, er waren 801 controles en in 176 dossiers was effectief sprake van fraude en moest de uitgekeerde steun worden terugbetaald. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten niet kunnen hervatten omwille van de coronamaatregelen, werd tot 31 december verlengd. "Ik heb die verlenging tot het einde van het jaar verkregen, maar dat was lang geen uitgemaakte zaak. Sommigen wilden die maar verlengen tot 30 september", verklaarde minister Ducarme. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak heropstarten, loopt tot 31 oktober. De minister is bereid elk parlementair initiatief te steunen voor een verlenging tot het einde van het jaar. Hij brak ook een lans voor een versoepeling van de toegang tot het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die failliet gaan. Op termijn moet het zelfs uitgroeien tot het equivalent van de werkloosheidsuitkering voor loontrekkenden. "Er moet een echte gelijkheid komen tussen loontrekkenden en zelfstandigen. Gedaan met een systeem met twee snelheden." De steunmaatregelen betekenen een enorme kost voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Verschillende Kamerleden maakten zich zorgen over zijn budgettaire draagkracht. De minister kijkt daarvoor richting de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid. "Die 2 miljard mag niet enkel door de sociale zekerheid voor zelfstandigen worden gefinancierd. We mogen de sociale zekerheid voor zelfstandigen niet in gevaar brengen", aldus de Franstalige liberaal. (Belga)

Sinds de afbouw van de lockdownmaatregelen daalt het aantal ingediende dossiers. In juli waren er nog 83.000. Een maand later was sprake van 41.000 dossiers. Er vonden 1.341 onderzoeken naar fraude plaats, er waren 801 controles en in 176 dossiers was effectief sprake van fraude en moest de uitgekeerde steun worden terugbetaald. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten niet kunnen hervatten omwille van de coronamaatregelen, werd tot 31 december verlengd. "Ik heb die verlenging tot het einde van het jaar verkregen, maar dat was lang geen uitgemaakte zaak. Sommigen wilden die maar verlengen tot 30 september", verklaarde minister Ducarme. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak heropstarten, loopt tot 31 oktober. De minister is bereid elk parlementair initiatief te steunen voor een verlenging tot het einde van het jaar. Hij brak ook een lans voor een versoepeling van de toegang tot het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die failliet gaan. Op termijn moet het zelfs uitgroeien tot het equivalent van de werkloosheidsuitkering voor loontrekkenden. "Er moet een echte gelijkheid komen tussen loontrekkenden en zelfstandigen. Gedaan met een systeem met twee snelheden." De steunmaatregelen betekenen een enorme kost voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Verschillende Kamerleden maakten zich zorgen over zijn budgettaire draagkracht. De minister kijkt daarvoor richting de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid. "Die 2 miljard mag niet enkel door de sociale zekerheid voor zelfstandigen worden gefinancierd. We mogen de sociale zekerheid voor zelfstandigen niet in gevaar brengen", aldus de Franstalige liberaal. (Belga)