Haaltert is sinds eind juli onbestuurbaar nadat twee leden van coalitiepartij Open & Liberaal daarvoor meestemden met de oppositie (Centrumlijst VLD en CD&V). Om een procedure voor de Raad van State sneller af te zijn, trok de verruimde oppositie eind november het raadbesluit van juli in, om daarna opnieuw de onbestuurbaarheid uit te roepen. Nadat ook een tweede bemiddelingspoging van gouverneur Jan Briers de meerderheid niet meer kon lijmen, gaf minister Homans de gemeenteraad begin februari de opdracht een nieuw college van Burgemeester en Schepenen aan te stellen. Op 10 februari sloten Centrumlijst VLD, CD&V en drie van de vier leden van voormalige coalitiepartner Open & Liberaal een akkoord over een nieuwe meerderheid, maar nog geen twee weken later schorste de Raad van State het gemeenteraadsbesluit over de opstart van en procedure om een nieuw college vast te stellen. (Belga)

Haaltert is sinds eind juli onbestuurbaar nadat twee leden van coalitiepartij Open & Liberaal daarvoor meestemden met de oppositie (Centrumlijst VLD en CD&V). Om een procedure voor de Raad van State sneller af te zijn, trok de verruimde oppositie eind november het raadbesluit van juli in, om daarna opnieuw de onbestuurbaarheid uit te roepen. Nadat ook een tweede bemiddelingspoging van gouverneur Jan Briers de meerderheid niet meer kon lijmen, gaf minister Homans de gemeenteraad begin februari de opdracht een nieuw college van Burgemeester en Schepenen aan te stellen. Op 10 februari sloten Centrumlijst VLD, CD&V en drie van de vier leden van voormalige coalitiepartner Open & Liberaal een akkoord over een nieuwe meerderheid, maar nog geen twee weken later schorste de Raad van State het gemeenteraadsbesluit over de opstart van en procedure om een nieuw college vast te stellen. (Belga)