"Nog te veel groepen hebben geen gewone toegang tot de gezondheidszorg of zitten in noodopvang. Dat is ten koste van de algemene volksgezondheid. Politici die deze groepen vergeten zetten de expertengroep die de exit uit de crisis voorbereidt, schaakmat. Mensen op straat sturen of laten staan brengt een oplossing nooit dichterbij", zegt Vanderslycke, coördinator bij de organisatie die werkt rond migratie, diversiteit en racisme. "Sommige politici proclameren blij te zijn dat de grenzen eindelijk dicht zijn. Ze krijgen haast geen weerwerk meer. Ondertussen gebruiken ze de coronacrisis om een sociale schaapsvacht aan te trekken. Maar hun pleidooi beperkt zich tot maatregelen voor 'onze' bevolk ing." Vanderslycke pleit om nu maatregelen te nemen. zo vraagt hij onder meer om migranten, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf volledige toegang te geven tot de gezondheidszorg en voedselzekerheid. Ook wil hij ervoor zorgen dat op dit moment niemand nog een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. Voorts vraagt hij de aftelklok te pauzeren die vluchtelingen twee tot vier maanden na hun erkenning dwingt de asielopvang te verlaten, terwijl er op de huurmarkt een verbod op huisbezoeken geldt. " En ten slotte: blijf communiceren over de preventiemaatregelen in alle talen en voor alle culturen", zo benadrukt hij. (Belga)

"Nog te veel groepen hebben geen gewone toegang tot de gezondheidszorg of zitten in noodopvang. Dat is ten koste van de algemene volksgezondheid. Politici die deze groepen vergeten zetten de expertengroep die de exit uit de crisis voorbereidt, schaakmat. Mensen op straat sturen of laten staan brengt een oplossing nooit dichterbij", zegt Vanderslycke, coördinator bij de organisatie die werkt rond migratie, diversiteit en racisme. "Sommige politici proclameren blij te zijn dat de grenzen eindelijk dicht zijn. Ze krijgen haast geen weerwerk meer. Ondertussen gebruiken ze de coronacrisis om een sociale schaapsvacht aan te trekken. Maar hun pleidooi beperkt zich tot maatregelen voor 'onze' bevolk ing." Vanderslycke pleit om nu maatregelen te nemen. zo vraagt hij onder meer om migranten, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf volledige toegang te geven tot de gezondheidszorg en voedselzekerheid. Ook wil hij ervoor zorgen dat op dit moment niemand nog een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. Voorts vraagt hij de aftelklok te pauzeren die vluchtelingen twee tot vier maanden na hun erkenning dwingt de asielopvang te verlaten, terwijl er op de huurmarkt een verbod op huisbezoeken geldt. " En ten slotte: blijf communiceren over de preventiemaatregelen in alle talen en voor alle culturen", zo benadrukt hij. (Belga)