In het Vlaams Parlement werd vrijdag gedebatteerd over de krater die de crisis heeft geslagen in het onderwijs. Verschillende wetenschappers mochten uiteenzetten hoe zij de opgelopen leerachterstand zouden oplossen. Het meest radicaal was Dirk Van Damme. 'Ik ben iemand die normaal zegt: je moet niet alles proberen oplossen met meer geld, maar nu maak ik een uitzondering', zei hij. 'Zonder massieve financiële injectie in het systeem gaan we er niet geraken.' Van Damme haalde het voorbeeld aan van Nederland, dat 8,5 miljard euro vrijmaakt voor het onderwijs. De ziekenhuizen en het onderwijs moeten volgens hem de absolute prioriteit zijn in de relance.

Daarnaast stelde de onderwijsexpert voor om om zoveel mogelijk gedetacheerde leerkrachten terug voor de klas te brengen. 'Schort inspecties op en breng de inspecteurs terug naar de scholen. Van de pedagogische begeleidingsdiensten kan misschien de helft terug worden gebracht naar de scholen. We hebben geen lerarentekort. Zet die beschikbare pool nu in waar de maatschappelijke noden het hoogst zijn. We hebben ze nodig voor tutoring, remediëring, zomerscholen,...'

ICT op school

Ook Tim Surma van de Thomas More Hogeschool mocht een paar suggesties doen in het parlement. Hij vindt het cruciaal dat er in kaart wordt gebracht welke groepen van leerlingen het voorbije jaar vertraagd dan wel versneld geleerd hebben. Zij kunnen onder meer worden geholpen met zomerscholen. 'Die kunnen werken als ze doelgericht worden ingezet. Stel vast in welk jaar er een probleem is met wat en kies voor een aantal specifieke dingen. Zomerscholen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het inhalen van praktijkvakken, of voor de belangrijke overgangen tussen graden.'

Kristof De Witte van de KU Leuven brak een lans voor ICT op school. Leraren moeten worden bijgeschoold en gestimuleerd tot levenslang leren rond datageletterdheid en ICT. Het gebruik van ICT in de klas moet worden bevorderd. 'Zorg voor prikkels, het delen van lesmateriaal, het uitwisselen van best practices. Zo moeten we bij een volgende pandemie niet van nul beginnen', aldus De Witte. Volgens alle expert is de inzet van tutors, die bijles geven en de leraren ondersteunen, een noodzaak. 'Betaal hen ook, zodat hun aanwezigheid niet sporadisch is', zei De Witte.

In het Vlaams Parlement werd vrijdag gedebatteerd over de krater die de crisis heeft geslagen in het onderwijs. Verschillende wetenschappers mochten uiteenzetten hoe zij de opgelopen leerachterstand zouden oplossen. Het meest radicaal was Dirk Van Damme. 'Ik ben iemand die normaal zegt: je moet niet alles proberen oplossen met meer geld, maar nu maak ik een uitzondering', zei hij. 'Zonder massieve financiële injectie in het systeem gaan we er niet geraken.' Van Damme haalde het voorbeeld aan van Nederland, dat 8,5 miljard euro vrijmaakt voor het onderwijs. De ziekenhuizen en het onderwijs moeten volgens hem de absolute prioriteit zijn in de relance. Daarnaast stelde de onderwijsexpert voor om om zoveel mogelijk gedetacheerde leerkrachten terug voor de klas te brengen. 'Schort inspecties op en breng de inspecteurs terug naar de scholen. Van de pedagogische begeleidingsdiensten kan misschien de helft terug worden gebracht naar de scholen. We hebben geen lerarentekort. Zet die beschikbare pool nu in waar de maatschappelijke noden het hoogst zijn. We hebben ze nodig voor tutoring, remediëring, zomerscholen,...' Ook Tim Surma van de Thomas More Hogeschool mocht een paar suggesties doen in het parlement. Hij vindt het cruciaal dat er in kaart wordt gebracht welke groepen van leerlingen het voorbije jaar vertraagd dan wel versneld geleerd hebben. Zij kunnen onder meer worden geholpen met zomerscholen. 'Die kunnen werken als ze doelgericht worden ingezet. Stel vast in welk jaar er een probleem is met wat en kies voor een aantal specifieke dingen. Zomerscholen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het inhalen van praktijkvakken, of voor de belangrijke overgangen tussen graden.'Kristof De Witte van de KU Leuven brak een lans voor ICT op school. Leraren moeten worden bijgeschoold en gestimuleerd tot levenslang leren rond datageletterdheid en ICT. Het gebruik van ICT in de klas moet worden bevorderd. 'Zorg voor prikkels, het delen van lesmateriaal, het uitwisselen van best practices. Zo moeten we bij een volgende pandemie niet van nul beginnen', aldus De Witte. Volgens alle expert is de inzet van tutors, die bijles geven en de leraren ondersteunen, een noodzaak. 'Betaal hen ook, zodat hun aanwezigheid niet sporadisch is', zei De Witte.