De organisatie van de assertiviteitsvorming kan volgens De Padt gebeuren door de verschillende wielrijdersbonden. "Het is immers geen taak van de overheid om nieuwe seingevers te enthousiasmeren", zegt de senator, die het ook jammer vindt dat "de wil om het statuut van de seingevers aan te passen nog altijd ontbreekt". "De seingevers wordt al jaren beloofd dat er werk zal worden gemaakt van het stroomlijnen van de verouderde en versnipperde wetgeving. Ze gingen een inventaris maken van alle regels omtrent seingevers die in de wegcode of in andere wetten staan. Daarna zouden ze die in één wetgeving gieten", legt De Padt uit. "Maar daar komt al jaren niets van in huis." Toch vindt De Padt niet dat de seingevers uitgebreide en verregaande politiebevoegdheden moeten krijgen. "Dat zou de dagelijkse taken van de politie in het gedrang brengen", zegt hij. De seingevers mogen op vandaag enkel aanwijzingen geven om de veiligheid van wielerwedstrijden te verzekeren. Het verkeer regelen mogen ze niet. (HED)

De organisatie van de assertiviteitsvorming kan volgens De Padt gebeuren door de verschillende wielrijdersbonden. "Het is immers geen taak van de overheid om nieuwe seingevers te enthousiasmeren", zegt de senator, die het ook jammer vindt dat "de wil om het statuut van de seingevers aan te passen nog altijd ontbreekt". "De seingevers wordt al jaren beloofd dat er werk zal worden gemaakt van het stroomlijnen van de verouderde en versnipperde wetgeving. Ze gingen een inventaris maken van alle regels omtrent seingevers die in de wegcode of in andere wetten staan. Daarna zouden ze die in één wetgeving gieten", legt De Padt uit. "Maar daar komt al jaren niets van in huis." Toch vindt De Padt niet dat de seingevers uitgebreide en verregaande politiebevoegdheden moeten krijgen. "Dat zou de dagelijkse taken van de politie in het gedrang brengen", zegt hij. De seingevers mogen op vandaag enkel aanwijzingen geven om de veiligheid van wielerwedstrijden te verzekeren. Het verkeer regelen mogen ze niet. (HED)