Het informeel overleg vond woensdagochtend plaats op het Brusselse stadhuis. Grouwels belooft rekening te houden met de opmerkingen van de burgemeesters op voorwaarde dat die binnen de gestemde ordonnantie blijven. De parkeerordonnantie werd al in 2009 goedgekeurd door de vorige gewestregering toen Pascal Smet (sp.a) nog voogdijminister was. Voorlopig voeren de gemeenten nog elk hun eigen parkeerbeleid. Het parkeerplan wil onder meer de tarieven harmoniseren en het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg verminderen. Bedoeling is volgend jaar het parkeerplan in te voeren. (VIM)

Het informeel overleg vond woensdagochtend plaats op het Brusselse stadhuis. Grouwels belooft rekening te houden met de opmerkingen van de burgemeesters op voorwaarde dat die binnen de gestemde ordonnantie blijven. De parkeerordonnantie werd al in 2009 goedgekeurd door de vorige gewestregering toen Pascal Smet (sp.a) nog voogdijminister was. Voorlopig voeren de gemeenten nog elk hun eigen parkeerbeleid. Het parkeerplan wil onder meer de tarieven harmoniseren en het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg verminderen. Bedoeling is volgend jaar het parkeerplan in te voeren. (VIM)