Al achttien gemeenten gebruiken http://www.irisbox.irisnet.be/ voor allerlei administratieve formulieren, van geboorteakten tot bewonerskaarten. Het platform wordt vanaf 2012 uitgebreid naar Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG). Andere instellingen volgen binnenkort en tegen 2014 moeten alle papieren formulieren een interactief elektronisch equivalent krijgen. De bedoeling van IRISbox is de administratie eenvoudiger maken voor burgers, ondernemingen en ambtenaren, de wachtrijen voor de loketten inkorten en met minder papier aan de slag gaan. Zo kunnen burgers dan met enkele muisklikken onder meer de stand van zaken van dossiers opvolgen. De genomen maatregel past binnen het plan van staatssecretaris De Lille om de administratieve rompslomp tegen eind 2012 met 25 procent te verminderen. "IRISbox is het paradepaardje van Brussel op het vlak van e-government. Het succes is niet uitgebleven: in 2011 is het aantal IRISbox-gebruikers verdubbeld tegenover 2010", besluit minister voor Informatica Grouwels. (KAV)

Al achttien gemeenten gebruiken http://www.irisbox.irisnet.be/ voor allerlei administratieve formulieren, van geboorteakten tot bewonerskaarten. Het platform wordt vanaf 2012 uitgebreid naar Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG). Andere instellingen volgen binnenkort en tegen 2014 moeten alle papieren formulieren een interactief elektronisch equivalent krijgen. De bedoeling van IRISbox is de administratie eenvoudiger maken voor burgers, ondernemingen en ambtenaren, de wachtrijen voor de loketten inkorten en met minder papier aan de slag gaan. Zo kunnen burgers dan met enkele muisklikken onder meer de stand van zaken van dossiers opvolgen. De genomen maatregel past binnen het plan van staatssecretaris De Lille om de administratieve rompslomp tegen eind 2012 met 25 procent te verminderen. "IRISbox is het paradepaardje van Brussel op het vlak van e-government. Het succes is niet uitgebleven: in 2011 is het aantal IRISbox-gebruikers verdubbeld tegenover 2010", besluit minister voor Informatica Grouwels. (KAV)