Grouwels en De Lille beklemtonen dat het proefproject met de nieuwe verkeersborden nu al wettelijk in orde is. Het klopt dat verkeerslichten in de wegcode voorrang hebben op verkeersborden. De wegcode is een koninklijk besluit. Maar de nieuwe verkeersborden B22 en B23 werden door het federale parlement ingevoerd via een wetwijziging. Een wet staat uiteraard hiërarchisch steeds hoger dan een koninklijk besluit. Er is dus geen sprake van een tegenstrijdigheid, klinkt het. Momenteel staat er een wetsvoorstel op de agenda in de Kamer. Dat dient om de leesbaarheid van de wegcode te verbeteren. Dit is echter geen juridische noodzaak voor de inwerkingtreding van de verkeersborden B22 en B23, merken Grouwels en De Lille nog op. (COR 939)

Grouwels en De Lille beklemtonen dat het proefproject met de nieuwe verkeersborden nu al wettelijk in orde is. Het klopt dat verkeerslichten in de wegcode voorrang hebben op verkeersborden. De wegcode is een koninklijk besluit. Maar de nieuwe verkeersborden B22 en B23 werden door het federale parlement ingevoerd via een wetwijziging. Een wet staat uiteraard hiërarchisch steeds hoger dan een koninklijk besluit. Er is dus geen sprake van een tegenstrijdigheid, klinkt het. Momenteel staat er een wetsvoorstel op de agenda in de Kamer. Dat dient om de leesbaarheid van de wegcode te verbeteren. Dit is echter geen juridische noodzaak voor de inwerkingtreding van de verkeersborden B22 en B23, merken Grouwels en De Lille nog op. (COR 939)