Het verbod werd opgeheven omwille van de verbeterde rijomstandigheden, de voorspellingen en de opheffing van de beperkingen in de buurlanden. Het verbod gold voor vrachtwagens langer dan 13 meter. De Cellule d'Action Routière (CAR), bestaande uit het crisiscentrum, de federale wegpolitie en het verkeersinformatiecentrum Perex, blijft de situatie wel opvolgen en treft indien nodig maatregelen. (ANA)

Het verbod werd opgeheven omwille van de verbeterde rijomstandigheden, de voorspellingen en de opheffing van de beperkingen in de buurlanden. Het verbod gold voor vrachtwagens langer dan 13 meter. De Cellule d'Action Routière (CAR), bestaande uit het crisiscentrum, de federale wegpolitie en het verkeersinformatiecentrum Perex, blijft de situatie wel opvolgen en treft indien nodig maatregelen. (ANA)