De stakingsdreiging gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront en geldt voor de justitiehuizen, het veiligheidskorps en het personeel van de gerechtshoven en rechtbanken. Er is ook een stakingsaanzegging ingediend voor het personeel van alle gevangenissen. Die aanzeggingen zouden allemaal samenkomen op vrijdag 13 december.

Volgens Neirynck is de stakingsdreiging zeer concreet. Een actie van dergelijke omvang heeft hij naar eigen zeggen nog nooit eerder meegemaakt.

Ongenoegen

De vakbonden halen de 'algemene malaise' bij justitie aan. 'De administratie luistert wel, maar staat al jaren machteloos', aldus Neirynck.

Concrete aanleiding voor de stakingsaanzegging van het gerechtspersoneel is de loopbaanproblematiek. In tegenstelling tot de federale ambtenaren kan het gerechtspersoneel vanaf 1 januari 2014 niet op een nieuwe loopbaan rekenen, luidt het.

Bij het veiligheidskorps is er ongenoegen over het uitblijven van een eigen identiteit.

Bij de justitiehuizen krijgt het personeel geen duidelijkheid over de overheveling naar de gewesten.

Bij het personeel van de gevangenissen ten slotte is er ongenoegen over onder meer de aanslepende overbevolking en werkdruk.

Geen bijkomend overleg

Indien minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) ingaat op de eisen van de bonden, kan de actie vermeden worden. Gezien het jarenlange immobilisme lijkt dat echter uitgesloten, aldus Neirynck.

Woordvoerder Koen Peumans van de FOD Justitie laat alvast weten dat er geen bijkomend overleg met de vakbonden om de staking af te wenden. 'We hebben beslist om pas te communiceren als er een definitieve beslissing is gevallen over het beheersluik van de justitiehervorming'.

De stakingsdreiging gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront en geldt voor de justitiehuizen, het veiligheidskorps en het personeel van de gerechtshoven en rechtbanken. Er is ook een stakingsaanzegging ingediend voor het personeel van alle gevangenissen. Die aanzeggingen zouden allemaal samenkomen op vrijdag 13 december. Volgens Neirynck is de stakingsdreiging zeer concreet. Een actie van dergelijke omvang heeft hij naar eigen zeggen nog nooit eerder meegemaakt. Ongenoegen De vakbonden halen de 'algemene malaise' bij justitie aan. 'De administratie luistert wel, maar staat al jaren machteloos', aldus Neirynck. Concrete aanleiding voor de stakingsaanzegging van het gerechtspersoneel is de loopbaanproblematiek. In tegenstelling tot de federale ambtenaren kan het gerechtspersoneel vanaf 1 januari 2014 niet op een nieuwe loopbaan rekenen, luidt het. Bij het veiligheidskorps is er ongenoegen over het uitblijven van een eigen identiteit. Bij de justitiehuizen krijgt het personeel geen duidelijkheid over de overheveling naar de gewesten. Bij het personeel van de gevangenissen ten slotte is er ongenoegen over onder meer de aanslepende overbevolking en werkdruk.Geen bijkomend overlegIndien minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) ingaat op de eisen van de bonden, kan de actie vermeden worden. Gezien het jarenlange immobilisme lijkt dat echter uitgesloten, aldus Neirynck.Woordvoerder Koen Peumans van de FOD Justitie laat alvast weten dat er geen bijkomend overleg met de vakbonden om de staking af te wenden. 'We hebben beslist om pas te communiceren als er een definitieve beslissing is gevallen over het beheersluik van de justitiehervorming'.