Het VLIZ roept samen met andere partners, waaronder de provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt en de tien kustgemeenten, iedereen op om op 14 maart zeewaarts te trekken en er actief deel te nemen aan dit burgerwetenschapsproject. Tijdens de vorige twee edities slaagden 1.200 burgers erin 80.000 strandschelpen - verdeeld over meer dan 50 soorten - te verzamelen. Dankzij deze inspanning is er nu een goed beeld van welke schelpen meer of minder talrijk zijn aan onze kust. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar het effect van de vele stormen van de voorbije winter. "Het ontbreken van enige winterkou, maar meer nog het stormachtige karakter van de afgelopen maanden, zal vermoedelijk zijn stempel drukken op de talrijkheid van bepaalde soorten", zegt Jan Seys van VLIZ. "Krijgen we zoals de voorbije twee edities een top-5 met kokkel, halfgeknotte strandschelp, nonnetje, mossel en Amerikaanse zwaardschede? Of zorgen de stormachtige condities ervoor dat andere schelpen de bovenhand nemen op onze stranden? " Tevens willen de organisatoren voor het eerst aan de Belgische kust onderzoeken of de weercondities een effect hebben gehad op de sortering van linker- en rechterschelphelften. "Anders dan men zou kunnen vermoeden, is die verhouding immers niet steeds 50-50. Kleine verschillen tussen beide schelphelften veroorzaken een aangetoond ander aanspoelingspatroon, net omdat stroming en golfslag verschillend inwerken op linker- en rechterschelphelften", benadrukt Seys. Daarnaast gaan de tellers actief op zoek naar een nieuwe exoot, de Amerikaanse strandschelp. Deze schelp dook in 2017 voor het eerst levend op in de Nederlandse Noordzee. De verwachting is dat de soort ook onze kust zal veroveren. Geïnteresseerden kunnen gratis inschrijven op www.groteschelpenteldag.be en zich op 14 maart aanmelden op een van de tien telposten. (Belga)

Het VLIZ roept samen met andere partners, waaronder de provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt en de tien kustgemeenten, iedereen op om op 14 maart zeewaarts te trekken en er actief deel te nemen aan dit burgerwetenschapsproject. Tijdens de vorige twee edities slaagden 1.200 burgers erin 80.000 strandschelpen - verdeeld over meer dan 50 soorten - te verzamelen. Dankzij deze inspanning is er nu een goed beeld van welke schelpen meer of minder talrijk zijn aan onze kust. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar het effect van de vele stormen van de voorbije winter. "Het ontbreken van enige winterkou, maar meer nog het stormachtige karakter van de afgelopen maanden, zal vermoedelijk zijn stempel drukken op de talrijkheid van bepaalde soorten", zegt Jan Seys van VLIZ. "Krijgen we zoals de voorbije twee edities een top-5 met kokkel, halfgeknotte strandschelp, nonnetje, mossel en Amerikaanse zwaardschede? Of zorgen de stormachtige condities ervoor dat andere schelpen de bovenhand nemen op onze stranden? " Tevens willen de organisatoren voor het eerst aan de Belgische kust onderzoeken of de weercondities een effect hebben gehad op de sortering van linker- en rechterschelphelften. "Anders dan men zou kunnen vermoeden, is die verhouding immers niet steeds 50-50. Kleine verschillen tussen beide schelphelften veroorzaken een aangetoond ander aanspoelingspatroon, net omdat stroming en golfslag verschillend inwerken op linker- en rechterschelphelften", benadrukt Seys. Daarnaast gaan de tellers actief op zoek naar een nieuwe exoot, de Amerikaanse strandschelp. Deze schelp dook in 2017 voor het eerst levend op in de Nederlandse Noordzee. De verwachting is dat de soort ook onze kust zal veroveren. Geïnteresseerden kunnen gratis inschrijven op www.groteschelpenteldag.be en zich op 14 maart aanmelden op een van de tien telposten. (Belga)