Grote regionale verschillen, maar overal vrezen directies personeelstekort bij start schooljaar

Stockbeeld © Getty Images

Zowel in het basis als secundair onderwijs raakten afgelopen schooljaar tien procent van de lestijden niet ingevuld of ingevuld door leerkrachten die niet beschikken over het juiste diploma. Dat blijkt vrijdag uit een bevraging bij schooldirecties door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).

Toch zijn er regionale verschillen: in Gent en Brussel loopt het lerarentekort op tot vijftien procent, in Limburg daarentegen is het probleem met twee procent heel klein. Maar directies in alle provincies vrezen nu al dat ze onvoldoende personeel zullen hebben bij de start in september.

Ook zorgleerkrachten komen door het tekort steeds vaker voor de klas te staan, waardoor de lestijden zorg niet worden ingevuld. Vooral in Vlaams-Brabant en Gent is dit een groot probleem. Ouders proberen ook zelf ervoor te zorgen dat hun kind geen leerachterstand oploopt. Dit doen ze door het kind zelf te begeleiden bij het huiswerk of bijlessen te betalen.

Daarnaast toont een simultane bevraging van KOOGO, de koepel van ouderverenigingen in het officieel onderwijs, dat het lerarentekort tot veel stress leidt bij gezinnen. Vooral het grote aantal verschillende leerkrachten voor de klas in het kleuter- en lager onderwijs en het wegvallen van lessen in het secundair baren grote kopzorgen.

‘Deze bevragingen zijn een zoveelste alarmbel dat het lerarentekort onze onderwijskwaliteit ernstig onder druk zet’, reageert Walentina Cools, algemeen directeur bij OVSG.

‘OVSG vraagt om meer in te zetten op zij-instromers: erken hun anciënniteit tot twintig jaar voor alle vakken in secundair onderwijs, en maak de combinatie met de lerarenopleiding haalbaarder’, gaat Cools verder. ‘Daarnaast pleiten we ervoor om startende leraren voldoende te ondersteunen: geef hen een voltijdse job met een lesopdracht van tachtig procent. Maar ook het lerarenplatform voor het secundair mogelijk maken, zou helpen om het tekort tegen te gaan.’

Partner Content