Vlaams Belang en Groen toonden in de commissie hun bezorgdheid over het tekort aan scholen, in het bijzonder in Antwerpen. Daar wordt zelfs nagedacht over de constructie van een 'schoolboot', die het nijpende tekort aan conventionele lokalen moet opvangen. Dat de bouw van een school op die manier een stuk duurder uitvalt, ligt voor de hand, maar dat is volgens de minister niet de hoofdzaak. "Het belangrijkste is dat alle kinderen naar school kunnen, ook al kost het dan een paar centen meer." Er zullen de komende jaren sowieso creatieve oplossingen nodig zijn, meent Smet. "Het is bewezen dat de grootte van een klas geen invloed heeft op de schoolresultaten, dat creëert mogelijkheden." Dergelijke denkoefeningen zijn volgens Wim Wienen van Vlaams Belang een druppel op een hete plaat. "De bevolkingsexplosie in Antwerpen is zo groot dat er structureler maatregelen nodig zijn. Zelfs als er voldoende lokalen beschikbaar komen, zal er een tekort aan onderwijs blijven, want de schoolnetten hebben geen geld meer om ze te vullen." Onzin, vindt Smet. "Als er lokalen zijn, zal de inrichtende macht wel volgen." (KAV)

Vlaams Belang en Groen toonden in de commissie hun bezorgdheid over het tekort aan scholen, in het bijzonder in Antwerpen. Daar wordt zelfs nagedacht over de constructie van een 'schoolboot', die het nijpende tekort aan conventionele lokalen moet opvangen. Dat de bouw van een school op die manier een stuk duurder uitvalt, ligt voor de hand, maar dat is volgens de minister niet de hoofdzaak. "Het belangrijkste is dat alle kinderen naar school kunnen, ook al kost het dan een paar centen meer." Er zullen de komende jaren sowieso creatieve oplossingen nodig zijn, meent Smet. "Het is bewezen dat de grootte van een klas geen invloed heeft op de schoolresultaten, dat creëert mogelijkheden." Dergelijke denkoefeningen zijn volgens Wim Wienen van Vlaams Belang een druppel op een hete plaat. "De bevolkingsexplosie in Antwerpen is zo groot dat er structureler maatregelen nodig zijn. Zelfs als er voldoende lokalen beschikbaar komen, zal er een tekort aan onderwijs blijven, want de schoolnetten hebben geen geld meer om ze te vullen." Onzin, vindt Smet. "Als er lokalen zijn, zal de inrichtende macht wel volgen." (KAV)