In september lag de filedruk op werkdagen maar liefst 22,5 procent hoger dan voor de coronacrisis. Opvallend is de grote drukte op de Vlaamse snelwegen in de eerste helft van de maand. Dit geldt voor zowel de snelwegen rond Antwerpen, Gent als Brussel. De filezwaarte tijdens de laatste twee weken kwam dan weer wel overeen met de cijfers van september 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis. Hoewel zich een duidelijke piek aftekende na de zomervakantie, blijkt het aantal afgelegde kilometers (de verkeersprestatie) op de Vlaamse snelwegen toch nog onder het niveau van voor corona. Op werkdagen in september telde het Verkeerscentrum 4 procent minder verkeer ten opzichte van 2019. Het autoverkeer is wat gedaald, maar het vrachtwagenverkeer nam licht toe. Het herfstseizoen staat gekend als het "fileseizoen". Dagelijks bereikt de filebarometer tijdens de ochtendspits een totale filelengte van 200 kilometer op de Vlaamse snelwegen. (Belga)

In september lag de filedruk op werkdagen maar liefst 22,5 procent hoger dan voor de coronacrisis. Opvallend is de grote drukte op de Vlaamse snelwegen in de eerste helft van de maand. Dit geldt voor zowel de snelwegen rond Antwerpen, Gent als Brussel. De filezwaarte tijdens de laatste twee weken kwam dan weer wel overeen met de cijfers van september 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis. Hoewel zich een duidelijke piek aftekende na de zomervakantie, blijkt het aantal afgelegde kilometers (de verkeersprestatie) op de Vlaamse snelwegen toch nog onder het niveau van voor corona. Op werkdagen in september telde het Verkeerscentrum 4 procent minder verkeer ten opzichte van 2019. Het autoverkeer is wat gedaald, maar het vrachtwagenverkeer nam licht toe. Het herfstseizoen staat gekend als het "fileseizoen". Dagelijks bereikt de filebarometer tijdens de ochtendspits een totale filelengte van 200 kilometer op de Vlaamse snelwegen. (Belga)