"We moeten leren leven met het virus en ik ben blij dat de premier het in zijn communicatie had over COVID-21 en niet COVID-19", gaat ze verder. "We hebben te maken met een andere situatie dan die van anderhalf jaar geleden. Het is belangrijk dat we blijven focussen op dingen die we zelf kunnen controleren. We hadden allemaal gehoopt om deze situatie van nieuwe beperkende maatregelen te kunnen vermijden, maar worden nu weer geconfronteerd met frustraties, angst en onzekerheid." Volgens Van Hoof zijn we over het algemeen een volgzame kudde, maar mag niet worden onderschat dat mensen het onder de oppervlakte zwaar zullen krijgen. "Er is een stijgende onrust omdat we al een tijdje in opbouwende chaos zitten", zegt ze. "Daar gaan negatieve gevoelens mee gepaard. Mijn advies is simpel: richt je op wat dichtbij is, focus op wat wel nog kan en op de weg die we al hebben afgelegd en zet in op positieve momenten en positieve emoties." Het grootste probleem waar mensen mee worden geconfronteerd is het gebrek aan voorspelbaarheid. Daarom vindt Van Hoof het goed dat er duidelijk gecommuniceerd is over het telewerk. "Ik hoop dat bedrijven dit als een herkansing zien en volop het debat aangaan om hier een duurzaam beleid uit op te bouwen", zegt ze. "Een hybride vorm van telewerk en werken op de werkplek verhoogt de productiviteit." Haar grootste bezorgdheid gaat uit naar de financiële onzekerheid in horeca en nachtleven die als een sluipend gif werkt op mensen die er actief in zijn. "Niet alleen de vrees voor een sluiting of faillissement maar ook het welbevinden van werknemers wordt hierdoor aangetast", klinkt het. "Ik mis ondersteunende maatregelen. Men zegt nu: er is geen sluiting, dus het lukt wel. Dat zorgt voor spanning." Daarnaast is Van Hoof bezorgd over het aantal korte frequente afwezigheden op de werkvloer. "Mensen zijn hun rekbaarheid kwijt en dat zorgt voor continuïteitsproblemen. Vooral in de zorg, maar ook in andere sectoren." Tot slot wil Van Hoof meer aandacht voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, de zorg en psychisch kwetsbaren. "Het begint allemaal zeer zwaar door te wegen, er moet echt meer aandacht én ondersteunende maatregelen komen wat betreft het mentaal welzijn van deze groepen", besluit ze. (Belga)

"We moeten leren leven met het virus en ik ben blij dat de premier het in zijn communicatie had over COVID-21 en niet COVID-19", gaat ze verder. "We hebben te maken met een andere situatie dan die van anderhalf jaar geleden. Het is belangrijk dat we blijven focussen op dingen die we zelf kunnen controleren. We hadden allemaal gehoopt om deze situatie van nieuwe beperkende maatregelen te kunnen vermijden, maar worden nu weer geconfronteerd met frustraties, angst en onzekerheid." Volgens Van Hoof zijn we over het algemeen een volgzame kudde, maar mag niet worden onderschat dat mensen het onder de oppervlakte zwaar zullen krijgen. "Er is een stijgende onrust omdat we al een tijdje in opbouwende chaos zitten", zegt ze. "Daar gaan negatieve gevoelens mee gepaard. Mijn advies is simpel: richt je op wat dichtbij is, focus op wat wel nog kan en op de weg die we al hebben afgelegd en zet in op positieve momenten en positieve emoties." Het grootste probleem waar mensen mee worden geconfronteerd is het gebrek aan voorspelbaarheid. Daarom vindt Van Hoof het goed dat er duidelijk gecommuniceerd is over het telewerk. "Ik hoop dat bedrijven dit als een herkansing zien en volop het debat aangaan om hier een duurzaam beleid uit op te bouwen", zegt ze. "Een hybride vorm van telewerk en werken op de werkplek verhoogt de productiviteit." Haar grootste bezorgdheid gaat uit naar de financiële onzekerheid in horeca en nachtleven die als een sluipend gif werkt op mensen die er actief in zijn. "Niet alleen de vrees voor een sluiting of faillissement maar ook het welbevinden van werknemers wordt hierdoor aangetast", klinkt het. "Ik mis ondersteunende maatregelen. Men zegt nu: er is geen sluiting, dus het lukt wel. Dat zorgt voor spanning." Daarnaast is Van Hoof bezorgd over het aantal korte frequente afwezigheden op de werkvloer. "Mensen zijn hun rekbaarheid kwijt en dat zorgt voor continuïteitsproblemen. Vooral in de zorg, maar ook in andere sectoren." Tot slot wil Van Hoof meer aandacht voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, de zorg en psychisch kwetsbaren. "Het begint allemaal zeer zwaar door te wegen, er moet echt meer aandacht én ondersteunende maatregelen komen wat betreft het mentaal welzijn van deze groepen", besluit ze. (Belga)