In januari werd een nieuw akkoord gesloten tussen de ziekenfondsen en de artsen. Daarin is een stijging van de honoraria van huisartsen en specialisten met 2 procent opgenomen. Technische verstrekkingen door een huisarts stijgen slechts met 1 procent. Artsen die niet akkoord gaan mogen een ander tarief aanrekenen, maar zij genieten niet de voordelen die de geconventioneerde artsen krijgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officiële tarieven aanrekenen. 83,10 procent van de artsen gaat akkoord met de overeenkomst, een zeer lichte daling in vergelijking met het vorige akkoord, toen 83,23 procent van de artsen zich aansloot. Bij de huisartsen (87,87 procent) is het enthousiasme groter dan bij de specialisten (79,96 procent). Bij de meest geconventioneerde specialismen zijn acute en urgentiegeneeskunde, geriatrie, klinische biologie en oncologie. In de dermato-venereologie, plastische heelkunde, oogheelkunde, gynaecologie en verloskunde wordt het minst aangesloten. Uitgesplitst naar gewest zijn er meer geconventioneerde artsen te vinden in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel. (JDH)

In januari werd een nieuw akkoord gesloten tussen de ziekenfondsen en de artsen. Daarin is een stijging van de honoraria van huisartsen en specialisten met 2 procent opgenomen. Technische verstrekkingen door een huisarts stijgen slechts met 1 procent. Artsen die niet akkoord gaan mogen een ander tarief aanrekenen, maar zij genieten niet de voordelen die de geconventioneerde artsen krijgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officiële tarieven aanrekenen. 83,10 procent van de artsen gaat akkoord met de overeenkomst, een zeer lichte daling in vergelijking met het vorige akkoord, toen 83,23 procent van de artsen zich aansloot. Bij de huisartsen (87,87 procent) is het enthousiasme groter dan bij de specialisten (79,96 procent). Bij de meest geconventioneerde specialismen zijn acute en urgentiegeneeskunde, geriatrie, klinische biologie en oncologie. In de dermato-venereologie, plastische heelkunde, oogheelkunde, gynaecologie en verloskunde wordt het minst aangesloten. Uitgesplitst naar gewest zijn er meer geconventioneerde artsen te vinden in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel. (JDH)