De actie kwam er op aandringen van de gemeente na tal van klachten over overlast van buurtbewoners. Vanmorgen om 8 uur werd de hele camping afgezet. Een honderdtal mensen van het gemeentebestuur, de lokale en federale politie, de brandweer, de sociale inspectie, de dienst Vreemdelingenzaken, het parket van Turnhout, de wooninspectie en de federale overheidsdienst Financiën namen aan de actie deel. Het merendeel van de personen die gecontroleerd werden, betrof Poolse arbeiders die in de buurt aan de slag zijn. De wooninspectie ging na of de gebouwen en chalets waarin ze verblijven, wel geschikt zijn om voor langere periode verhuurd te worden. De brandweer checkte de brandveiligheid van de gebouwen. Die controles zouden nog wel een tijdje in beslag kunnen nemen. (DLA)

De actie kwam er op aandringen van de gemeente na tal van klachten over overlast van buurtbewoners. Vanmorgen om 8 uur werd de hele camping afgezet. Een honderdtal mensen van het gemeentebestuur, de lokale en federale politie, de brandweer, de sociale inspectie, de dienst Vreemdelingenzaken, het parket van Turnhout, de wooninspectie en de federale overheidsdienst Financiën namen aan de actie deel. Het merendeel van de personen die gecontroleerd werden, betrof Poolse arbeiders die in de buurt aan de slag zijn. De wooninspectie ging na of de gebouwen en chalets waarin ze verblijven, wel geschikt zijn om voor langere periode verhuurd te worden. De brandweer checkte de brandveiligheid van de gebouwen. Die controles zouden nog wel een tijdje in beslag kunnen nemen. (DLA)