De studie is uitgevoerd door het gezondheidsagentschap van China (China's Centre for Disease Control and Prevention) en omvat onderzoek van meer dan 70.000 gevallen van infectie door het Covid-19 virus. Vandaag stond de teller van de Nationale Gezondheidscommissie op 72.436 besmettingen en 1.868 overlijdens in China. Het onderzoek bepaalt dat de mortaliteit door het virus 2,3 procent bedraagt. De leeftijdsgroep die het meest risico loopt, zijn de bejaarden. Wie al verzwakt was door een andere ziekte, loopt ook meer risico. Bij mensen boven de 80 jaar loopt de mortaliteit op tot 14,8 procent, bij mensen tussen de 70 en 79 daalt dat tot 8 procent en bij mensen tussen 60 en 69 tot 3,6 procent. Voor de leeftijdsgroep tussen 10 en 39 ligt de mortaliteit op 0,2 procent, en 0,4 procent voor patiënten tussen 40 en 49 jaar. Onderzoek bij 20.000 gevallen wees uit dat de mortaliteit 0,9 procent bedraagt bij mensen die gezond zijn en 10,56 procent bij mensen die lijden aan hart- en vaataandoeningen. Bij diabetespatiënten bedraagt de mortaliteit 7,3 procent en bij patiënten die last hebben van aandoeningen aan de luchtwegen is dat 6,3 procent. Nog opmerkelijk is dat de meeste gevallen (80,9%) maar lichte symptomen van ziekte vertonen, slechts 13,8 procent was zwaar ziek en slechts bij 4,2 procent was er sprake van levensgevaar. Het blijkt ook dat mensen uit de medische sector meer risico lopen dan het grote publiek. Bij 1.688 personen uit de medische sector die besmet raakten, was 14,6 procent zwaar ziek of kritiek en de mortaliteit bedroeg bij hen 0,3 procent. (Belga)

De studie is uitgevoerd door het gezondheidsagentschap van China (China's Centre for Disease Control and Prevention) en omvat onderzoek van meer dan 70.000 gevallen van infectie door het Covid-19 virus. Vandaag stond de teller van de Nationale Gezondheidscommissie op 72.436 besmettingen en 1.868 overlijdens in China. Het onderzoek bepaalt dat de mortaliteit door het virus 2,3 procent bedraagt. De leeftijdsgroep die het meest risico loopt, zijn de bejaarden. Wie al verzwakt was door een andere ziekte, loopt ook meer risico. Bij mensen boven de 80 jaar loopt de mortaliteit op tot 14,8 procent, bij mensen tussen de 70 en 79 daalt dat tot 8 procent en bij mensen tussen 60 en 69 tot 3,6 procent. Voor de leeftijdsgroep tussen 10 en 39 ligt de mortaliteit op 0,2 procent, en 0,4 procent voor patiënten tussen 40 en 49 jaar. Onderzoek bij 20.000 gevallen wees uit dat de mortaliteit 0,9 procent bedraagt bij mensen die gezond zijn en 10,56 procent bij mensen die lijden aan hart- en vaataandoeningen. Bij diabetespatiënten bedraagt de mortaliteit 7,3 procent en bij patiënten die last hebben van aandoeningen aan de luchtwegen is dat 6,3 procent. Nog opmerkelijk is dat de meeste gevallen (80,9%) maar lichte symptomen van ziekte vertonen, slechts 13,8 procent was zwaar ziek en slechts bij 4,2 procent was er sprake van levensgevaar. Het blijkt ook dat mensen uit de medische sector meer risico lopen dan het grote publiek. Bij 1.688 personen uit de medische sector die besmet raakten, was 14,6 procent zwaar ziek of kritiek en de mortaliteit bedroeg bij hen 0,3 procent. (Belga)