De verzoeker voerde aan dat de energieheffing die van kracht is vanaf 1 maart een maandelijks een bijkomende financiële druk veroorzaakt "die onnodige en nutteloze uitgaven met zich mee zal brengen". Hij vroeg én de schorsing - dus tijdelijk - en de vernietiging van de heffing. Het Hof sprak zich nu enkel over de schorsing uit. Maar om een wet of decreet te kunnen schorsen, moeten de verzoeker "ernstige middelen" aanvoeren. Hij moet ook aantonen dat de onmiddellijke uitvoering van de maatregel die hij aanvecht een "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" kan berokkenen. Het Hof merkt op dat het aangevoerde nadeel niet als "ernstig en moeilijk te herstellen" kan worden beschouwd, omdat het een financieel nadeel is "dat kan worden hersteld in geval van de vernietiging van de bestreden maatregelen". (Belga)

De verzoeker voerde aan dat de energieheffing die van kracht is vanaf 1 maart een maandelijks een bijkomende financiële druk veroorzaakt "die onnodige en nutteloze uitgaven met zich mee zal brengen". Hij vroeg én de schorsing - dus tijdelijk - en de vernietiging van de heffing. Het Hof sprak zich nu enkel over de schorsing uit. Maar om een wet of decreet te kunnen schorsen, moeten de verzoeker "ernstige middelen" aanvoeren. Hij moet ook aantonen dat de onmiddellijke uitvoering van de maatregel die hij aanvecht een "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" kan berokkenen. Het Hof merkt op dat het aangevoerde nadeel niet als "ernstig en moeilijk te herstellen" kan worden beschouwd, omdat het een financieel nadeel is "dat kan worden hersteld in geval van de vernietiging van de bestreden maatregelen". (Belga)