In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen "zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot". Het Hof oordeelde nu dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kan aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen "hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent". Dat is volgens het Hof niet het geval. Bovendien wegen "de nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, niet op tegen de nadelen van een schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld", klinkt het. Het Hof heeft het dan over "het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen". Als het Hof wel zou zijn ingegaan op de verzoeken tot schorsing, had dat tot heel wat chaos geleid aan het begin van het schooljaar. De nieuwe eindtermen gaan namelijk in op 1 september. Het Hof zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. (Belga)

In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen "zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot". Het Hof oordeelde nu dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kan aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen "hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent". Dat is volgens het Hof niet het geval. Bovendien wegen "de nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, niet op tegen de nadelen van een schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld", klinkt het. Het Hof heeft het dan over "het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen". Als het Hof wel zou zijn ingegaan op de verzoeken tot schorsing, had dat tot heel wat chaos geleid aan het begin van het schooljaar. De nieuwe eindtermen gaan namelijk in op 1 september. Het Hof zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. (Belga)