Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen van de energiebedrijven Electrabel, Synatom, EDF en SPE tegen het bedrag van 250 miljoen euro dat ze gezamenlijk moesten betalen als bijdrage aan de federale begroting 2008.

Electrabel, SPE en EDF waren naar het Hof gestapt omdat ze de regeling discriminerend vonden. Electrabel, veruit de grootste nucleaire producent, moest het leeuwenaandeel van het bedrag ophoesten.

Volgens het Hof is er echter geen sprake van discriminatie omdat Electrabel, SPE en EDF zich wel degelijk in een andere situatie
bevinden dan de andere spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt.

Voor 2009 legde de federale regering ook een bijdrage op. Het ging om een totaal bedrag van 500 miljoen.

Die som werd uitgesplitst in een bedrag van 250 miljoen voor de begroting en 250 miljoen dat Electrabel-filiaal Synatom heeft gestort in een fonds voor alternatieve energie.

Of Electrabel daartegen beroep aantekent, is volgens het bedrijf nog niet uitgemaakt, al was het dat eerder van plan.

De begrotingsbijdrage staat los van het bedrag dat de producenten van kernenergie moeten betalen als compensatie voor het langer openhouden van de oudste kerncentrales.

De federale regering besliste dat Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 niet in 2015 zoals voorzien, maar pas in 2025 dicht moeten.

Als compensatie daarvoor moeten de producenten in de periode 2010-2014 een bedrag betalen dat tussen de 215 en 245 miljoen ligt.

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen van de energiebedrijven Electrabel, Synatom, EDF en SPE tegen het bedrag van 250 miljoen euro dat ze gezamenlijk moesten betalen als bijdrage aan de federale begroting 2008.Electrabel, SPE en EDF waren naar het Hof gestapt omdat ze de regeling discriminerend vonden. Electrabel, veruit de grootste nucleaire producent, moest het leeuwenaandeel van het bedrag ophoesten.Volgens het Hof is er echter geen sprake van discriminatie omdat Electrabel, SPE en EDF zich wel degelijk in een andere situatie bevinden dan de andere spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt. Voor 2009 legde de federale regering ook een bijdrage op. Het ging om een totaal bedrag van 500 miljoen.Die som werd uitgesplitst in een bedrag van 250 miljoen voor de begroting en 250 miljoen dat Electrabel-filiaal Synatom heeft gestort in een fonds voor alternatieve energie. Of Electrabel daartegen beroep aantekent, is volgens het bedrijf nog niet uitgemaakt, al was het dat eerder van plan.De begrotingsbijdrage staat los van het bedrag dat de producenten van kernenergie moeten betalen als compensatie voor het langer openhouden van de oudste kerncentrales.De federale regering besliste dat Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 niet in 2015 zoals voorzien, maar pas in 2025 dicht moeten.Als compensatie daarvoor moeten de producenten in de periode 2010-2014 een bedrag betalen dat tussen de 215 en 245 miljoen ligt.