Het Grondwettelijk Hof heeft de dataretentiewet van 30 juli 2013 vernietigd. Dat is de wet die bepaalde dat de telefonische en elektronische communicatiegegevens een jaar moeten worden bijgehouden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Volgens het Hof is dat in strijd met het principe van gelijkheid, non-discriminatie en het recht op respect an het privéleven. De zaak werd bij het Hof aanhangig gemaakt door de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten, de Ligue des droits de l'homme en de Liga voor Mensenrechten.

Die waren van oordeel dat de wetgeving in strijd is met het recht op privacy van de burgers. Volgens de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten bevatte de wet een potentiële schending van het beroepsgeheim, die de basis is van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt.

De Ligue des droits de l'homme en de Liga voor de Mensenrechten baseerden zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie (EHvJ). Dat oordeelde dat algehele databewaring van alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie niet in verhouding staat tot het wettelijk nagestreefde doel, zijnde het bestrijden van zware criminaliteit. Dat overschrijdt de grens van wat evenredig is en de wet bevat bovendien onvoldoende garanties tegen misbruik van de data.

Het Grondwettelijk Hof volgde de conclusies van het Europese Hof en kwam dus tot het besluit dat de Belgische wet vernietigd moet worden. (Belga/TE)

Het Grondwettelijk Hof heeft de dataretentiewet van 30 juli 2013 vernietigd. Dat is de wet die bepaalde dat de telefonische en elektronische communicatiegegevens een jaar moeten worden bijgehouden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.Volgens het Hof is dat in strijd met het principe van gelijkheid, non-discriminatie en het recht op respect an het privéleven. De zaak werd bij het Hof aanhangig gemaakt door de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten, de Ligue des droits de l'homme en de Liga voor Mensenrechten. Die waren van oordeel dat de wetgeving in strijd is met het recht op privacy van de burgers. Volgens de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten bevatte de wet een potentiële schending van het beroepsgeheim, die de basis is van de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. De Ligue des droits de l'homme en de Liga voor de Mensenrechten baseerden zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie (EHvJ). Dat oordeelde dat algehele databewaring van alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie, internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie niet in verhouding staat tot het wettelijk nagestreefde doel, zijnde het bestrijden van zware criminaliteit. Dat overschrijdt de grens van wat evenredig is en de wet bevat bovendien onvoldoende garanties tegen misbruik van de data. Het Grondwettelijk Hof volgde de conclusies van het Europese Hof en kwam dus tot het besluit dat de Belgische wet vernietigd moet worden. (Belga/TE)