Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks bepalingen uit de gas- en elektriciteitswet vernietigd. Dat gebeurde na een beroep van de toezichthouder CREG, die het niet eens was met de regering over de omzetting van Europese regels in nationale wetgeving.

Met het oog op de omzetting van het zogenaamde derde Europese energiepakket verrichtte de regering begin vorig jaar aanpassingen aan de wet van 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 1965 over het gastransport. Daarop trok de CREG naar het Grondwettelijk Hof omdat de wetgever de toezichthouder niet alle bevoegdheden zou gegeven hebben die hij van Europa had moeten krijgen en de manoeuvreerruimte van de toezichthouder ingeperkt zou hebben. De CREG eiste de vernietiging van een hele reeks bepalingen.

Het Grondwettelijk Hof is daar deels op ingegaan. Zo vernietigde het Hof in de gaswet passages als "dat geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt" en "er wordt eveneens een algemene raad opgericht". Uit de elektriciteitswet schrapte het Hof onder meer artikel 7, "in zoverre het niet van toepassing is op de exploitanten van
offshore-windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten".

Wathelet kraait victorie

Het kabinet van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) kraait victorie in het conflict met de energieregulator CREG. "We hebben de bevestiging gekregen van het principe dat de wetgever richtsnoeren mag opleggen", zo verluidde bij het kabinet in een reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het Hof vernietigde weliswaar een aantal bepalingen uit die wetten, maar op het kabinet van Wathelet voelt men zich gesterkt door het arrest. "In 95 procent van de gevallen verwierp het Hof de argumenten van de CREG en wordt een einde gemaakt aan een jaar rechtsonzekerheid", klonk het.

Bij Wathelet beklemtoont men dat het belangrijkste principe overeind is gebleven, met name dat de wetgever richtsnoeren mag opleggen over bijvoorbeeld tarieven. "Het principe van de richtsnoeren is bevestigd, want op 25 van deze 30 richtsnoeren is er slechts één vernietigd."

Het kabinet stelt ook vast dat het Hof een prejudiciële vraag niet nodig achtte. "We zijn dus helemaal niet zo ver gegaan." Bij Wathelet betreurt men dan ook dat de CREG naar het Hof stapte, en niet inging op een eerdere uitnodiging tot overleg. "De kosten van de hele procedure worden uiteindelijk verrekend in de factuur van de
consument."

Door het arrest blijven de elektriciteits- en gaswetten volgens het kabinet grotendeels "intact". Met betrekking tot "twee of drie punten" die de CREG met succes wist te bestrijden, heeft de ministerraad volgens de entourage van Wathelet nog voor het zomerreces maatregelen goedgekeurd die tegemoet moeten komen aan de bezwaren van het Hof. (Belga/SD)

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks bepalingen uit de gas- en elektriciteitswet vernietigd. Dat gebeurde na een beroep van de toezichthouder CREG, die het niet eens was met de regering over de omzetting van Europese regels in nationale wetgeving.Met het oog op de omzetting van het zogenaamde derde Europese energiepakket verrichtte de regering begin vorig jaar aanpassingen aan de wet van 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 1965 over het gastransport. Daarop trok de CREG naar het Grondwettelijk Hof omdat de wetgever de toezichthouder niet alle bevoegdheden zou gegeven hebben die hij van Europa had moeten krijgen en de manoeuvreerruimte van de toezichthouder ingeperkt zou hebben. De CREG eiste de vernietiging van een hele reeks bepalingen.Het Grondwettelijk Hof is daar deels op ingegaan. Zo vernietigde het Hof in de gaswet passages als "dat geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt" en "er wordt eveneens een algemene raad opgericht". Uit de elektriciteitswet schrapte het Hof onder meer artikel 7, "in zoverre het niet van toepassing is op de exploitanten van offshore-windmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten". Wathelet kraait victorieHet kabinet van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) kraait victorie in het conflict met de energieregulator CREG. "We hebben de bevestiging gekregen van het principe dat de wetgever richtsnoeren mag opleggen", zo verluidde bij het kabinet in een reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof. Het Hof vernietigde weliswaar een aantal bepalingen uit die wetten, maar op het kabinet van Wathelet voelt men zich gesterkt door het arrest. "In 95 procent van de gevallen verwierp het Hof de argumenten van de CREG en wordt een einde gemaakt aan een jaar rechtsonzekerheid", klonk het. Bij Wathelet beklemtoont men dat het belangrijkste principe overeind is gebleven, met name dat de wetgever richtsnoeren mag opleggen over bijvoorbeeld tarieven. "Het principe van de richtsnoeren is bevestigd, want op 25 van deze 30 richtsnoeren is er slechts één vernietigd." Het kabinet stelt ook vast dat het Hof een prejudiciële vraag niet nodig achtte. "We zijn dus helemaal niet zo ver gegaan." Bij Wathelet betreurt men dan ook dat de CREG naar het Hof stapte, en niet inging op een eerdere uitnodiging tot overleg. "De kosten van de hele procedure worden uiteindelijk verrekend in de factuur van de consument." Door het arrest blijven de elektriciteits- en gaswetten volgens het kabinet grotendeels "intact". Met betrekking tot "twee of drie punten" die de CREG met succes wist te bestrijden, heeft de ministerraad volgens de entourage van Wathelet nog voor het zomerreces maatregelen goedgekeurd die tegemoet moeten komen aan de bezwaren van het Hof. (Belga/SD)