Verscheidene burgers hadden de rechters gevraagd de huidige regels in te trekken. Onder hen een 56-jarige bedlegerige man die multiple sclerose heeft en geen einde aan zijn leven kan maken zonder hulp van buitenaf. Een andere burger is een arts die in zulke gevallen bijstand wil verlenen zonder gerechtelijke of professionele gevolgen. Het totale verbod "schendt het recht op zelfbeschikking", oordeelde het Grondwettelijk Hof. De in alle vrijheid genomen beslissing om zijn leven te beëindigen, moet gerespecteerd worden, zeiden de rechters. De voorzitter van het hof, Christoph Grabenwarter, erkende dat beslissingen van patiënten ook kunnen afhangen van externe factoren als hun economische situatie en hoe goed er voor hen gezorgd wordt. Bijgevolg zijn wetten en beleid nodig om ervoor te zorgen dat patiënten adequate steun krijgen, benadrukte de voorzitter. (Belga)

Verscheidene burgers hadden de rechters gevraagd de huidige regels in te trekken. Onder hen een 56-jarige bedlegerige man die multiple sclerose heeft en geen einde aan zijn leven kan maken zonder hulp van buitenaf. Een andere burger is een arts die in zulke gevallen bijstand wil verlenen zonder gerechtelijke of professionele gevolgen. Het totale verbod "schendt het recht op zelfbeschikking", oordeelde het Grondwettelijk Hof. De in alle vrijheid genomen beslissing om zijn leven te beëindigen, moet gerespecteerd worden, zeiden de rechters. De voorzitter van het hof, Christoph Grabenwarter, erkende dat beslissingen van patiënten ook kunnen afhangen van externe factoren als hun economische situatie en hoe goed er voor hen gezorgd wordt. Bijgevolg zijn wetten en beleid nodig om ervoor te zorgen dat patiënten adequate steun krijgen, benadrukte de voorzitter. (Belga)