In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in werking treden. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen 'zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot'.

De bedoeling is dat de eindtermen op 1 september van kracht gaan. Aangezien het nog niet duidelijk is of dat effectief zal gebeuren, dreigt er chaos aan het begin van het schooljaar.

In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in werking treden. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen 'zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot'. De bedoeling is dat de eindtermen op 1 september van kracht gaan. Aangezien het nog niet duidelijk is of dat effectief zal gebeuren, dreigt er chaos aan het begin van het schooljaar.