De bewust wet, die de Kamer in mei 2017 goedkeurde, moest ervoor zorgen dat sociale werkers - werknemers van onder meer OCMW's en ziekenfondsen - die horen dat iemand iets te maken heeft met terrorisme of plannen heeft voor een aanslag die informatie doorgeven aan de veiligheidsdiensten. Het voorstel kreeg tegenwind vanuit bepaalde delen van het werkveld. Sociale werkers hebben immers een beroepsgeheim en sommigen wilden daar niet aan raken. Een aantal Brusselse OCMW's, een ziekenfonds en andere instanties uit het sociale werkveld vochten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof. Dat ziet geen probleem met de opheffing van het beroepsgeheim bij aanwijzingen van terrorisme. Wel vindt het Hof dat de "te vage termen" "een bron van rechtsonzekerheid" zijn. De personeelsleden zelf zijn immers niet bij machte om in te schatten of iemand daadwerkelijk een aanslag wil plegen. Zelf riskeren ze een misdrijf te plegen als ze over iemand informatie doorgeven die door het beroepsgeheim gedekt is. De rest van de wet blijft overeind. De instellingen zelf blijven verplicht om informatie ter beschikkeing stellen als het parket daarom vraagt. Kamerlid Van Peel zegt dat ze "zo snel mogelijk" een voorstel van reparatiewet zal indienen. "De strijd tegen terrorisme blijft een prioriteit en de informatiedoorstroming naar onze veiligheidsdiensten is daarbij cruciaal". "Ja, het is van belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke werkers te kunnen waarborgen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit belangrijker wordt dan de veiligheid van onze burgers?". (Belga)

De bewust wet, die de Kamer in mei 2017 goedkeurde, moest ervoor zorgen dat sociale werkers - werknemers van onder meer OCMW's en ziekenfondsen - die horen dat iemand iets te maken heeft met terrorisme of plannen heeft voor een aanslag die informatie doorgeven aan de veiligheidsdiensten. Het voorstel kreeg tegenwind vanuit bepaalde delen van het werkveld. Sociale werkers hebben immers een beroepsgeheim en sommigen wilden daar niet aan raken. Een aantal Brusselse OCMW's, een ziekenfonds en andere instanties uit het sociale werkveld vochten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof. Dat ziet geen probleem met de opheffing van het beroepsgeheim bij aanwijzingen van terrorisme. Wel vindt het Hof dat de "te vage termen" "een bron van rechtsonzekerheid" zijn. De personeelsleden zelf zijn immers niet bij machte om in te schatten of iemand daadwerkelijk een aanslag wil plegen. Zelf riskeren ze een misdrijf te plegen als ze over iemand informatie doorgeven die door het beroepsgeheim gedekt is. De rest van de wet blijft overeind. De instellingen zelf blijven verplicht om informatie ter beschikkeing stellen als het parket daarom vraagt. Kamerlid Van Peel zegt dat ze "zo snel mogelijk" een voorstel van reparatiewet zal indienen. "De strijd tegen terrorisme blijft een prioriteit en de informatiedoorstroming naar onze veiligheidsdiensten is daarbij cruciaal". "Ja, het is van belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke werkers te kunnen waarborgen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit belangrijker wordt dan de veiligheid van onze burgers?". (Belga)