De bewuste wet schrijft voor welke informatie een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens moet meedelen aan de persoon wiens gegevens het voorwerp uitmaken van die verwerking. Sommige categorieën van personen of instellingen worden van die verplichting vrijgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doelen in het spel zijn, of overheidsdiensten die bevoegd zijn voor politie en veiligheid. Het BIV en de betrokken privédetective voelden zich benadeeld. Het BIV voert aan dat het zijn wettelijke opdracht is na te gaan of de regels rond het beroep van vastgoedmakelaar correct worden nageleefd en het dus gegevens moet verzamelen over personen die bij de uitoefening van het beroep betrokken zijn. De detective voert die opdracht uit voor het BIV. Het Hof bevestigde dat er sprake is van een discriminatie voor zover er geen uitzondering bestaat voor publiekrechtelijke beroepsorganisaties die onderzoek moeten verrichten naar schendingen van de beroepscode van een gereglementeerd beroep en voor privédetectives die voor die organisatie optreden. (Belga)

De bewuste wet schrijft voor welke informatie een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens moet meedelen aan de persoon wiens gegevens het voorwerp uitmaken van die verwerking. Sommige categorieën van personen of instellingen worden van die verplichting vrijgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doelen in het spel zijn, of overheidsdiensten die bevoegd zijn voor politie en veiligheid. Het BIV en de betrokken privédetective voelden zich benadeeld. Het BIV voert aan dat het zijn wettelijke opdracht is na te gaan of de regels rond het beroep van vastgoedmakelaar correct worden nageleefd en het dus gegevens moet verzamelen over personen die bij de uitoefening van het beroep betrokken zijn. De detective voert die opdracht uit voor het BIV. Het Hof bevestigde dat er sprake is van een discriminatie voor zover er geen uitzondering bestaat voor publiekrechtelijke beroepsorganisaties die onderzoek moeten verrichten naar schendingen van de beroepscode van een gereglementeerd beroep en voor privédetectives die voor die organisatie optreden. (Belga)