Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod "een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen", maar dat die beperkting beantwoordt "aan een dwingende maatschappelijke behoefte" en dat ze "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen". Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten "niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd". Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op het feit dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten de toets bij het Grondwettelijk Hof heeft overleefd. "Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar", klinkt het in een eerste reactie. "Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn", aldus Weyts. (Belga)

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod "een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen", maar dat die beperkting beantwoordt "aan een dwingende maatschappelijke behoefte" en dat ze "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen". Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten "niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd". Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op het feit dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten de toets bij het Grondwettelijk Hof heeft overleefd. "Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar", klinkt het in een eerste reactie. "Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn", aldus Weyts. (Belga)