Het Vlaams Parlement keurde in december vorig jaar enkele wijzingen goed aan het decreet uit 2003. Zo werd naast het contactonderzoek tegen de coronapandemie ook de handhaving van de quarantaineplicht geregeld. Maar volgens het collectief Geenvodjepapier bevat het decreet "een heel aantal betwistbare nieuwe maatregelen rond de verplichte quarantaine". "Ambtenaren mogen quarantaine opleggen bij een 'verhoogd risico' op besmetting. Er wordt ook voorzien in een automatische quarantaine in een heel aantal gevallen. Definities zijn vaag, beroepsprocedures ontbreken, onbetrouwbare gegevens worden overgemaakt aan de politie voor handhaving en onwettig verwerkt", zegt het collectief. Het vraagt het Grondwettelijk Hof om het 'quarantainedecreet' te schorsen en uiteindelijk ook te vernietigen. Het is niet de enige procedure die het collectief heeft lopen tegen wat het zelf "het ondemocratische coronabeleid en zijn gevolgen voor onze grondrechten door de verschillende regeringen in dit land" noemt. Zo is ook een zaak aanhanging gemaakt tegen de Brusselse 'quarantaine-ordonnantie'. Maar de Brusselse zaak is enkel een procedure ten gronde en komt woensdag niet aan bod. De uitspraken ten gronde volgen pas later. Eerder trok het collectief al naar de Raad van State tegen de avondklok. (Belga)

Het Vlaams Parlement keurde in december vorig jaar enkele wijzingen goed aan het decreet uit 2003. Zo werd naast het contactonderzoek tegen de coronapandemie ook de handhaving van de quarantaineplicht geregeld. Maar volgens het collectief Geenvodjepapier bevat het decreet "een heel aantal betwistbare nieuwe maatregelen rond de verplichte quarantaine". "Ambtenaren mogen quarantaine opleggen bij een 'verhoogd risico' op besmetting. Er wordt ook voorzien in een automatische quarantaine in een heel aantal gevallen. Definities zijn vaag, beroepsprocedures ontbreken, onbetrouwbare gegevens worden overgemaakt aan de politie voor handhaving en onwettig verwerkt", zegt het collectief. Het vraagt het Grondwettelijk Hof om het 'quarantainedecreet' te schorsen en uiteindelijk ook te vernietigen. Het is niet de enige procedure die het collectief heeft lopen tegen wat het zelf "het ondemocratische coronabeleid en zijn gevolgen voor onze grondrechten door de verschillende regeringen in dit land" noemt. Zo is ook een zaak aanhanging gemaakt tegen de Brusselse 'quarantaine-ordonnantie'. Maar de Brusselse zaak is enkel een procedure ten gronde en komt woensdag niet aan bod. De uitspraken ten gronde volgen pas later. Eerder trok het collectief al naar de Raad van State tegen de avondklok. (Belga)