Gerolf Annemans, voorzitter van de Kamerfractie van het Vlaamse Belang, wil laten zien dat het liquideren van België niet met chaos, economische rampspoed of erger nog, met bloedvergieten gepaard hoeft te gaan. Integendeel, dat kan democratisch, vreedzaam en conform het internationaal recht verlopen, heet het. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er 130 nieuwe staten ontstaan, schrijft Annemans. 'Het stichten van een nieuwe staat is helemaal niet zo uitzonderlijk. Het is juist de normaalste zaak van de wereld.'

Maar Vlaanderen mag niet overhaast handelen, met name met het oog op de broodnodige internationale erkenning van de nieuwe Vlaamse republiek. Geen secessie maar onderhandelde boedelscheiding of zogenaamde dismembratio luidt dus het devies - de ontbinding van België, waarbij het land ophoudt te bestaan omdat één van de leden van de federatie het vertrouwen erin heeft opgezegd.

Goed geprobeerd, vindt Christian Behrendt, grondwetspecialist en hoogleraar aan de universiteit van Luik, maar de Vlamingen kunnen niet eisen dat België wordt ontbonden - dat kan alleen in onderlinge toestemming. 'Zelfs indien de Franstaligen daarmee zouden instemmen, dan nog is niets zo moeilijk als dismembratio. Je moet werkelijk álles - energie, gezondheidszorg, politie, defensie en dies meer - tot in het kleinste detail regelen.' Behrendt bestudeerde het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije, een schoolvoorbeeld van dismembratio. De akkoorden voor die boedelscheiding besloegen 38 verdragen en 22.000 pagina's.

Annemans hamert erop dat Vlaanderen zijn onafhankelijkheid internationaal en diplomatiek goed moet voorbereiden. Maar de internationale gemeenschap heeft een uitgesproken voorkeur voor rust aan zijn grenzen. Christian Behrendt: 'Een groot probleem voor een nieuwe staat is internationale erkenning. Dat is op de eerste plaats een politieke vraag. Wat zullen het Elysée, Downing Street en het Witte Huis zeggen? Daar heb je als Vlaams-nationalist geen invloed op. Stel dat het Vlaams Parlement een soevereiniteitsverklaring aanneemt en de Franse ambassadeur zegt daarop: "Wat is dit voor een circus? Wij blijven gewoon het oude België erkennen." Dan ben je een fantoomstaat, een land dat niet bestaat.' (HRE)

Gerolf Annemans, voorzitter van de Kamerfractie van het Vlaamse Belang, wil laten zien dat het liquideren van België niet met chaos, economische rampspoed of erger nog, met bloedvergieten gepaard hoeft te gaan. Integendeel, dat kan democratisch, vreedzaam en conform het internationaal recht verlopen, heet het. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er 130 nieuwe staten ontstaan, schrijft Annemans. 'Het stichten van een nieuwe staat is helemaal niet zo uitzonderlijk. Het is juist de normaalste zaak van de wereld.' Maar Vlaanderen mag niet overhaast handelen, met name met het oog op de broodnodige internationale erkenning van de nieuwe Vlaamse republiek. Geen secessie maar onderhandelde boedelscheiding of zogenaamde dismembratio luidt dus het devies - de ontbinding van België, waarbij het land ophoudt te bestaan omdat één van de leden van de federatie het vertrouwen erin heeft opgezegd. Goed geprobeerd, vindt Christian Behrendt, grondwetspecialist en hoogleraar aan de universiteit van Luik, maar de Vlamingen kunnen niet eisen dat België wordt ontbonden - dat kan alleen in onderlinge toestemming. 'Zelfs indien de Franstaligen daarmee zouden instemmen, dan nog is niets zo moeilijk als dismembratio. Je moet werkelijk álles - energie, gezondheidszorg, politie, defensie en dies meer - tot in het kleinste detail regelen.' Behrendt bestudeerde het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije, een schoolvoorbeeld van dismembratio. De akkoorden voor die boedelscheiding besloegen 38 verdragen en 22.000 pagina's. Annemans hamert erop dat Vlaanderen zijn onafhankelijkheid internationaal en diplomatiek goed moet voorbereiden. Maar de internationale gemeenschap heeft een uitgesproken voorkeur voor rust aan zijn grenzen. Christian Behrendt: 'Een groot probleem voor een nieuwe staat is internationale erkenning. Dat is op de eerste plaats een politieke vraag. Wat zullen het Elysée, Downing Street en het Witte Huis zeggen? Daar heb je als Vlaams-nationalist geen invloed op. Stel dat het Vlaams Parlement een soevereiniteitsverklaring aanneemt en de Franse ambassadeur zegt daarop: "Wat is dit voor een circus? Wij blijven gewoon het oude België erkennen." Dan ben je een fantoomstaat, een land dat niet bestaat.' (HRE)