Na de zeer droge maanden april en mei kende juni voor het grootste deel van Vlaanderen normale neerslaghoeveelheden (gemiddeld: 68,1 mm) met lokaal soms hevig onweer. Daardoor daalden de absolute grondwaterstanden minder snel dan in de drogere maanden daarvoor. Op 6 juli vertoonde 37% van de locaties zeer lage peilen en had 51% van de locaties lage peilen. Het aandeel zeer lage peilen voor de tijd van het jaar nam in juni af. Toch vertoont op 6 juli nog 32% van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29% locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar. Verder stegen de debieten op de onbevaarbare waterlopen in juni na buien regelmatig wat, maar na enkele dagen zonder neerslag daalden dat debiet en het peil vaak weer snel tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar. Debieten blijven op 11,7% van de meetposten zeer laag, op 7,8% laag en op 22,1%t eerder laag voor de tijd van het jaar. "Door de voorspelde regen zullen zich tijdelijk wat hogere debieten voordoen op veel waterlopen, maar de verwachte regen zal niet volstaan voor een structurele verbetering", besluit de VMM. (Belga)

Na de zeer droge maanden april en mei kende juni voor het grootste deel van Vlaanderen normale neerslaghoeveelheden (gemiddeld: 68,1 mm) met lokaal soms hevig onweer. Daardoor daalden de absolute grondwaterstanden minder snel dan in de drogere maanden daarvoor. Op 6 juli vertoonde 37% van de locaties zeer lage peilen en had 51% van de locaties lage peilen. Het aandeel zeer lage peilen voor de tijd van het jaar nam in juni af. Toch vertoont op 6 juli nog 32% van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29% locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar. Verder stegen de debieten op de onbevaarbare waterlopen in juni na buien regelmatig wat, maar na enkele dagen zonder neerslag daalden dat debiet en het peil vaak weer snel tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar. Debieten blijven op 11,7% van de meetposten zeer laag, op 7,8% laag en op 22,1%t eerder laag voor de tijd van het jaar. "Door de voorspelde regen zullen zich tijdelijk wat hogere debieten voordoen op veel waterlopen, maar de verwachte regen zal niet volstaan voor een structurele verbetering", besluit de VMM. (Belga)