De opeenvolgende droge zomers waren de afgelopen jaren goed voor een daling van de standen op 57 procent van de meetplaatsen.

Uit een vergelijking van de ondiepe grondwaterstanden tussen 2000 en 2020 blijkt dat er een daling was op 70 procent van de meetplaatsen. Het grondwater wordt vooral aangevuld in de winter. De insijpelende regen in de zomer wordt immers bijna volledig opgenomen en weer verdampt door vegetatie. De winterneerslag vertoont in de laatste decennia een stijging, maar tegelijk is er ook een algemene stijging van de temperaturen en dus ook van de verdamping.

Er was ook een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in 2017, 2018 en 2019, die vooral toe te schrijven was aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers. Ook de landbouw vroeg meer grondwater in 2017, 2018 en 2019.

Betere uitgangspositie

De maand juli begint nu met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar. Op minder dan een kwart van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80 procent van de meetplaatsen zo was.

'Deze meetresultaten betekenen dat Vlaanderen de zomervakantie start met een betere uitgangspositie dan vorig jaar, toen we na een enorm droog en warm voorjaar al met een achterstand begonnen', zegt Demir. 'Mochten er alsnog kurkdroge weken volgen, dan is er iets meer marge dan vorig jaar.'

Met de Blue Deal, waarvoor nog 75 miljoen euro werd uitgetrokken in 2020, worden maatregelen genomen om de waterbevoorrading ook in de toekomst te verzekeren.

De opeenvolgende droge zomers waren de afgelopen jaren goed voor een daling van de standen op 57 procent van de meetplaatsen. Uit een vergelijking van de ondiepe grondwaterstanden tussen 2000 en 2020 blijkt dat er een daling was op 70 procent van de meetplaatsen. Het grondwater wordt vooral aangevuld in de winter. De insijpelende regen in de zomer wordt immers bijna volledig opgenomen en weer verdampt door vegetatie. De winterneerslag vertoont in de laatste decennia een stijging, maar tegelijk is er ook een algemene stijging van de temperaturen en dus ook van de verdamping. Er was ook een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in 2017, 2018 en 2019, die vooral toe te schrijven was aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers. Ook de landbouw vroeg meer grondwater in 2017, 2018 en 2019. De maand juli begint nu met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar. Op minder dan een kwart van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80 procent van de meetplaatsen zo was. 'Deze meetresultaten betekenen dat Vlaanderen de zomervakantie start met een betere uitgangspositie dan vorig jaar, toen we na een enorm droog en warm voorjaar al met een achterstand begonnen', zegt Demir. 'Mochten er alsnog kurkdroge weken volgen, dan is er iets meer marge dan vorig jaar.' Met de Blue Deal, waarvoor nog 75 miljoen euro werd uitgetrokken in 2020, worden maatregelen genomen om de waterbevoorrading ook in de toekomst te verzekeren.