De leidingen in de directe omgeving van de grondverzakking zijn stilgelegd. Enkel in een ervan zit nog aardolie die niet verwijderd kan worden. Omdat aan die situatie nog een zeker risico verbonden is, blijft het gemeentelijk rampenplan nog actief. Er zijn vooralsnog echter geen breuken vastgesteld, ook niet aan een aardgasleiding die ruim een meter verschoven was door de grondverschuiving. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever is in ieder geval een grote ramp vermeden kunnen worden. De Scheldelaan, de voornaamste verkeersader van het havengebied, blijft tot nader order plaatselijk afgesloten. Er is wel een omleidingstraject beschikbaar op de website van de stad Antwerpen, zodat alle bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven met zo weinig mogelijk hinder voor de werknemers. (Belga)

De leidingen in de directe omgeving van de grondverzakking zijn stilgelegd. Enkel in een ervan zit nog aardolie die niet verwijderd kan worden. Omdat aan die situatie nog een zeker risico verbonden is, blijft het gemeentelijk rampenplan nog actief. Er zijn vooralsnog echter geen breuken vastgesteld, ook niet aan een aardgasleiding die ruim een meter verschoven was door de grondverschuiving. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever is in ieder geval een grote ramp vermeden kunnen worden. De Scheldelaan, de voornaamste verkeersader van het havengebied, blijft tot nader order plaatselijk afgesloten. Er is wel een omleidingstraject beschikbaar op de website van de stad Antwerpen, zodat alle bedrijven in de omgeving bereikbaar blijven met zo weinig mogelijk hinder voor de werknemers. (Belga)