Werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan die door een private ondernemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal werden uitgevoerd, zorgden vrijdag voor een grondverschuiving over een lengte van ongeveer 30 meter op de Scheldelaan ter hoogte van Total Olefins Antwerp. Deze zorgde voor extra druk op zes ondergrondse leidingen. Eén daarvan was niet in gebruik. Drie leidingen die ruwe aardolie, butaan en aardgas transporteren, lagen in de onmiddellijke risicozone en werden daarom drukvrij gemaakt en buiten gebruik gesteld. Ook bij de twee overige leidingen, die stikstof en waterstof vervoeren, werden de nodige maatregelen genomen om escalatie bij eventuele breuken te voorkomen. Het risico op beschadiging van de nabijgelegen tanks is sterk afgenomen. De aannemer kan nu zaterdagmorgen beginnen met grondwerken die verdere grondverschuivingen moeten voorkomen, maar die zullen nog minstens de hele dag duren. Daarna kunnen de leidingen geïnspecteerd worden en kan een nieuwe inschatting van de veiligheidsrisico's gemaakt worden. Zolang de werken duren zal de Scheldelaan volledig afgesloten blijven voor alle verkeer, ook voor fietsers. (Belga)

Werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan die door een private ondernemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal werden uitgevoerd, zorgden vrijdag voor een grondverschuiving over een lengte van ongeveer 30 meter op de Scheldelaan ter hoogte van Total Olefins Antwerp. Deze zorgde voor extra druk op zes ondergrondse leidingen. Eén daarvan was niet in gebruik. Drie leidingen die ruwe aardolie, butaan en aardgas transporteren, lagen in de onmiddellijke risicozone en werden daarom drukvrij gemaakt en buiten gebruik gesteld. Ook bij de twee overige leidingen, die stikstof en waterstof vervoeren, werden de nodige maatregelen genomen om escalatie bij eventuele breuken te voorkomen. Het risico op beschadiging van de nabijgelegen tanks is sterk afgenomen. De aannemer kan nu zaterdagmorgen beginnen met grondwerken die verdere grondverschuivingen moeten voorkomen, maar die zullen nog minstens de hele dag duren. Daarna kunnen de leidingen geïnspecteerd worden en kan een nieuwe inschatting van de veiligheidsrisico's gemaakt worden. Zolang de werken duren zal de Scheldelaan volledig afgesloten blijven voor alle verkeer, ook voor fietsers. (Belga)