De open brief volgt op onthullingen in kranten van Mediahuis over de gruwelijke feiten die ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018 moest ondergaan tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Het parket van Limburg verwees vorige week 17 leden van Reuzegom door, onder meer wegens onopzettelijke doding. De raadkamer beslist op 4 september over hun eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

De KU Leuven gaf in april vorig jaar de aanwezige studenten een taakstraf van 30 uur en legde hen het schrijven van een paper op over de geschiedenis van het doopritueel. De universiteit verplichtte de studentenclubs ook om een doopcharter te ondertekenen. Na het bekendraken van de recente onthullingen kondigde rector Luc Sels aan zich na de beslissing van de raadkamer te zullen beraden over bijkomende stappen.

De groep professoren wil hierop evenwel niet wachten. 'Welk signaal geven we aan de huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen? Artikel 122 van het tuchtreglement laat er geen enkele twijfel over bestaan. Studenten dienen zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op 'eerbied voor de menselijke persoon' dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen', aldus de professoren.

De groep wil dat de KU Leuven ook haar tuchtprocedure herziet. De procedure met betrekking tot de leden van Reuzegom viel indertijd onder de bevoegdheid van Chantal Van Audenhove, op dat ogenblik als vice-rector bevoegd voor studentenzaken. 'Een tuchtcommissie wordt enkel samengeroepen wanneer een uitsluiting door de vicerector wordt overwogen. Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen'.

De professoren willen ook een evaluatie van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Op de klachten bij dit meldpunt van LOKO-vertegenwoordigers over intimidaties door studentenclubs naar aanleiding van het op til zijnde doopcharter, werd echter niet gereageerd.

Ook oud-rector Rik Torfs uitte maandag op Radio 1 al kritiek op de aanpak van de kwestie door de KU Leuven. Naast een strengere bestraffing die meer in verhouding staat tot de gepleegde feiten, had de universiteit zich volgens Torfs burgerlijke partij moeten stellen in de strafprocedure. Men moet onderzoeken of dit momenteel nog kan, vindt hij.

Torfs vroeg zich ook af waarom niet onderzocht werd of Sanda Dia, die buitenlandse roots heeft, al dan niet slachtoffer werd van racistisch geweld. Daarnaast had de universiteit naar aanleiding van dit incident 'voorgoed komaf moeten maken met vernederende rituelen en machtsmisbruik in studentenclubs'. Het laten ondertekenen van het doopcharter was volgens hem onvoldoende.

Rector KU Leuven: 'Wat de dood van Sanda Dia betreft is de kous voor ons niet af'

De Leuvense rector Luc Sels heeft dinsdagavond in Terzake beklemtoond dat voor de KU Leuven "de kous niet af is" met betrekking tot de leden van de studentenclub Reuzegom die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia tijdens een doopritueel eind 2018. Nu een beslissing nemen op basis van krantenartikels zou volgens Sels een negatieve impact hebben op het verloop van de gerechtelijke procedure en de door iedereen gewenste 'justice for Sanda' in gevaar brengen, net als de actuele 'trial by media' dat nu al doet.

"Hadden wij toen een beslissing kunnen nemen met de informatie van vandaag dan was die zeker anders geweest. Wij moesten het toen doen met de schaarse informatie die studenten, gesteund door heel sterke advocaten, aan ons kwijt wilden en konden zelf geen onderzoeksdaden stellen. Ook toen al wierp het strafonderzoek een schaduw over onze tuchtprocedure. Wij konden toen zeker niet differentiëren voor wat betreft de individuele verantwoordelijkheden", aldus Sels, die er ook op wees "dat er indertijd op de toen uitgesproken tuchtstraffen geen enkele verontwaardigde reactie volgde".

De KU Leuven wacht nu af op de volgende stappen in de gerechtelijke procedure "om terug zelf aan zet te komen". "Zoals het in een rechtstaat, waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is past, wacht ik nu op het moment dat er een beslissing valt in de strafrechtelijke procedure en de feiten aan ons kenbaar gemaakt worden. Geef het gerecht de tijd om haar taak te doen, met name feiten boven water te brengen, de verschillen in individuele verantwoordelijkheden te duiden en indien nodig sancties uit te spreken. De procedure om de gerechtelijke informatie als belanghebbende partij op te vragen is lopende".

Om de strafrechtelijke procedure niet in gevaar te brengen wou Sels niets kwijt wat de KU Leuven op dat ogenblik van plan is.

De open brief volgt op onthullingen in kranten van Mediahuis over de gruwelijke feiten die ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018 moest ondergaan tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Het parket van Limburg verwees vorige week 17 leden van Reuzegom door, onder meer wegens onopzettelijke doding. De raadkamer beslist op 4 september over hun eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. De KU Leuven gaf in april vorig jaar de aanwezige studenten een taakstraf van 30 uur en legde hen het schrijven van een paper op over de geschiedenis van het doopritueel. De universiteit verplichtte de studentenclubs ook om een doopcharter te ondertekenen. Na het bekendraken van de recente onthullingen kondigde rector Luc Sels aan zich na de beslissing van de raadkamer te zullen beraden over bijkomende stappen. De groep professoren wil hierop evenwel niet wachten. 'Welk signaal geven we aan de huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen? Artikel 122 van het tuchtreglement laat er geen enkele twijfel over bestaan. Studenten dienen zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op 'eerbied voor de menselijke persoon' dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen', aldus de professoren. De groep wil dat de KU Leuven ook haar tuchtprocedure herziet. De procedure met betrekking tot de leden van Reuzegom viel indertijd onder de bevoegdheid van Chantal Van Audenhove, op dat ogenblik als vice-rector bevoegd voor studentenzaken. 'Een tuchtcommissie wordt enkel samengeroepen wanneer een uitsluiting door de vicerector wordt overwogen. Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen'. De professoren willen ook een evaluatie van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Op de klachten bij dit meldpunt van LOKO-vertegenwoordigers over intimidaties door studentenclubs naar aanleiding van het op til zijnde doopcharter, werd echter niet gereageerd. Ook oud-rector Rik Torfs uitte maandag op Radio 1 al kritiek op de aanpak van de kwestie door de KU Leuven. Naast een strengere bestraffing die meer in verhouding staat tot de gepleegde feiten, had de universiteit zich volgens Torfs burgerlijke partij moeten stellen in de strafprocedure. Men moet onderzoeken of dit momenteel nog kan, vindt hij. Torfs vroeg zich ook af waarom niet onderzocht werd of Sanda Dia, die buitenlandse roots heeft, al dan niet slachtoffer werd van racistisch geweld. Daarnaast had de universiteit naar aanleiding van dit incident 'voorgoed komaf moeten maken met vernederende rituelen en machtsmisbruik in studentenclubs'. Het laten ondertekenen van het doopcharter was volgens hem onvoldoende. De Leuvense rector Luc Sels heeft dinsdagavond in Terzake beklemtoond dat voor de KU Leuven "de kous niet af is" met betrekking tot de leden van de studentenclub Reuzegom die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia tijdens een doopritueel eind 2018. Nu een beslissing nemen op basis van krantenartikels zou volgens Sels een negatieve impact hebben op het verloop van de gerechtelijke procedure en de door iedereen gewenste 'justice for Sanda' in gevaar brengen, net als de actuele 'trial by media' dat nu al doet. "Hadden wij toen een beslissing kunnen nemen met de informatie van vandaag dan was die zeker anders geweest. Wij moesten het toen doen met de schaarse informatie die studenten, gesteund door heel sterke advocaten, aan ons kwijt wilden en konden zelf geen onderzoeksdaden stellen. Ook toen al wierp het strafonderzoek een schaduw over onze tuchtprocedure. Wij konden toen zeker niet differentiëren voor wat betreft de individuele verantwoordelijkheden", aldus Sels, die er ook op wees "dat er indertijd op de toen uitgesproken tuchtstraffen geen enkele verontwaardigde reactie volgde". De KU Leuven wacht nu af op de volgende stappen in de gerechtelijke procedure "om terug zelf aan zet te komen". "Zoals het in een rechtstaat, waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is past, wacht ik nu op het moment dat er een beslissing valt in de strafrechtelijke procedure en de feiten aan ons kenbaar gemaakt worden. Geef het gerecht de tijd om haar taak te doen, met name feiten boven water te brengen, de verschillen in individuele verantwoordelijkheden te duiden en indien nodig sancties uit te spreken. De procedure om de gerechtelijke informatie als belanghebbende partij op te vragen is lopende". Om de strafrechtelijke procedure niet in gevaar te brengen wou Sels niets kwijt wat de KU Leuven op dat ogenblik van plan is.