Sinds de Publifin-affaire wint het decumul-debat weer terrein. Nadat Rudi Vervoort (PS) gisteren al voorstelde om in de toekomst een verbod te leggen op de combinatie van een zitje in het Waals parlement en een burgemeesterschap, willen Groen en Ecolo dat idee nu ook federaal ingang doen vinden. Wie in de Kamer zetelt, zou dat ambt dan niet meer mogen combineren met een job als burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Die 'prioritaire' maatregelen op het vlak van politieke vernieuwing schuiven de groene Kamerleden Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo in La Libre Belgique naar voren.

Ze pleiten voor een volledig verbod. Het parlementslid zou dus ook geen verhinderd burgemeester of schepen kunnen zijn. 'Het is enkel nog in de Kamer en in het Vlaams parlement dat het debat niet leeft', zegt Calvo, die als voorbeeld Bart De Wever (N-VA) aanhaalt. 'De bekendste van de Vlaamse burgemeesters doet hier niets (in de Kamer van Volksvertegenwoordigers).' Zijn loon 'als Kamerlid is verspilling', aldus Calvo.

De groenen stellen ook voor een gemengde parlementaire commissie op te richten, met Kamerleden en burgers, om te debatteren over een uitbreiding van het stemrecht voor vreemdelingen en de oprichting van een federale kieskring.

Sinds de Publifin-affaire wint het decumul-debat weer terrein. Nadat Rudi Vervoort (PS) gisteren al voorstelde om in de toekomst een verbod te leggen op de combinatie van een zitje in het Waals parlement en een burgemeesterschap, willen Groen en Ecolo dat idee nu ook federaal ingang doen vinden. Wie in de Kamer zetelt, zou dat ambt dan niet meer mogen combineren met een job als burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Die 'prioritaire' maatregelen op het vlak van politieke vernieuwing schuiven de groene Kamerleden Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo in La Libre Belgique naar voren.Ze pleiten voor een volledig verbod. Het parlementslid zou dus ook geen verhinderd burgemeester of schepen kunnen zijn. 'Het is enkel nog in de Kamer en in het Vlaams parlement dat het debat niet leeft', zegt Calvo, die als voorbeeld Bart De Wever (N-VA) aanhaalt. 'De bekendste van de Vlaamse burgemeesters doet hier niets (in de Kamer van Volksvertegenwoordigers).' Zijn loon 'als Kamerlid is verspilling', aldus Calvo.De groenen stellen ook voor een gemengde parlementaire commissie op te richten, met Kamerleden en burgers, om te debatteren over een uitbreiding van het stemrecht voor vreemdelingen en de oprichting van een federale kieskring.