De groenen pleiten in hun plan onder meer voor een aanpassing van de wet op de bankgarantie, zodat die toegankelijker wordt voor de horeca. "Een van de criteria voor de toegang tot die tijdelijke kredieten, is dat er geen achterstallige RSZ-bijdragen mogen zijn. Dat maakt ze ontoegankelijk voor tal van horecazaken", luidt het. De groenen pleiten voor een versoepeling, "zodat hulp mogelijk is aan zaken met een beperkte achterstand en die hun financiële leefbaarheid kunnen aantonen". Ook vragen ze voor de verhuurders een belastingkrediet van 50 procent voor de niet-geïnde huur van commerciële panden tijdens de coronacrisis. Voor horecaruimte waarvan de overheid eigenaar is, zal de opschorting van de betaling worden gevraagd. Daarnaast breken de groenen een lans voor een verlenging met zes maanden van de economische werkloosheid in het kader van de coronacrisis voor de horeca. Dat moet naakte ontslagen vermijden. Op het verlanglijstje staat ook een tijdelijke btw-verlaging via een belastingskrediet. "Om hun verliezen tijdens de coronacrisis te absorberen, zullen de restaurants hun winstmarge moeten optrekken. Maar als ze zomaar blind hun prijzen verhogen, lopen de klanten weg", waarschuwen de groenen. Daarom zien ze heil in een belastingkrediet. Dat zou degressief werken, voor een nog vast te leggen periode, in functie van het totale verlies tijdens de crisis. Tot slot schuiven ze de invoering van een sociale maribel voor de horeca naar voren. Die moet het mogelijk maken dat cafés en restaurants tijdelijk de sociale bijdragen voor hun personeel mogen verlagen, zonder dat de werknemers hun rechten verliezen. (Belga)

De groenen pleiten in hun plan onder meer voor een aanpassing van de wet op de bankgarantie, zodat die toegankelijker wordt voor de horeca. "Een van de criteria voor de toegang tot die tijdelijke kredieten, is dat er geen achterstallige RSZ-bijdragen mogen zijn. Dat maakt ze ontoegankelijk voor tal van horecazaken", luidt het. De groenen pleiten voor een versoepeling, "zodat hulp mogelijk is aan zaken met een beperkte achterstand en die hun financiële leefbaarheid kunnen aantonen". Ook vragen ze voor de verhuurders een belastingkrediet van 50 procent voor de niet-geïnde huur van commerciële panden tijdens de coronacrisis. Voor horecaruimte waarvan de overheid eigenaar is, zal de opschorting van de betaling worden gevraagd. Daarnaast breken de groenen een lans voor een verlenging met zes maanden van de economische werkloosheid in het kader van de coronacrisis voor de horeca. Dat moet naakte ontslagen vermijden. Op het verlanglijstje staat ook een tijdelijke btw-verlaging via een belastingskrediet. "Om hun verliezen tijdens de coronacrisis te absorberen, zullen de restaurants hun winstmarge moeten optrekken. Maar als ze zomaar blind hun prijzen verhogen, lopen de klanten weg", waarschuwen de groenen. Daarom zien ze heil in een belastingkrediet. Dat zou degressief werken, voor een nog vast te leggen periode, in functie van het totale verlies tijdens de crisis. Tot slot schuiven ze de invoering van een sociale maribel voor de horeca naar voren. Die moet het mogelijk maken dat cafés en restaurants tijdelijk de sociale bijdragen voor hun personeel mogen verlagen, zonder dat de werknemers hun rechten verliezen. (Belga)