"Al vanaf dag 1 zou het federaal beleid op belangrijke domeinen zoals politie of justitie inhoudelijk opgedeeld kunnen worden", schrijven De Clercq en Van der Straeten. "Gevoelige dossiers zoals Brussel-Halle-Vilvoorde komen opnieuw op tafel. Het zijn thema's waar tijdens de verkiezingsdebatten in de aanloop van 26 mei 2019 niet over is gesproken." Die hervormingen staan volgens de twee op gespannen voet met de coronacrisis. Een versnippering van bevoegdheden kwam in de eerste onderzoeken immers naar voor als een van de problemen bij de aanpak van de crisis. "De bijzonder moeilijke crisis is bovendien net een argument om nu vooral niet meteen met een complexe staatshervorming bezig te zijn, maar in eerste instantie te focussen op de gezondheidscrisis en het economisch herstel." Het openen van de Grondwet binnen twee jaar, als er vervroegde federale verkiezingen worden georganiseerd, zou een doos van Pandora openen. "En het zal de start zijn van jarenlang communautair getwist. We krijgen dan op een periode van drie jaar een opeenvolging van drie verkiezingen (federaal, regionaal en lokaal). Er dreigt dan meer inertie, meer extremisme en de antipolitiek zal nog verder de kop op steken." De Clercq en Van der Straeten pleiten voor een open denkoefening onder volksvertegenwoordigers over de institutionele toekomst van het land, met inbreng van academici. "Met wat zuurstof van buiten de partijpolitiek raken we hopelijk voorbij de taboes en de platgetreden paden. Zo'n democratische constructieve denkoefening moet ons Belgisch huis efficiënter, transparanter en goedkoper maken: een land waar mensen waar voor hun geld krijgen met minder beroepspolitici, minder versnippering en een betere dienstverlening." (Belga)

"Al vanaf dag 1 zou het federaal beleid op belangrijke domeinen zoals politie of justitie inhoudelijk opgedeeld kunnen worden", schrijven De Clercq en Van der Straeten. "Gevoelige dossiers zoals Brussel-Halle-Vilvoorde komen opnieuw op tafel. Het zijn thema's waar tijdens de verkiezingsdebatten in de aanloop van 26 mei 2019 niet over is gesproken." Die hervormingen staan volgens de twee op gespannen voet met de coronacrisis. Een versnippering van bevoegdheden kwam in de eerste onderzoeken immers naar voor als een van de problemen bij de aanpak van de crisis. "De bijzonder moeilijke crisis is bovendien net een argument om nu vooral niet meteen met een complexe staatshervorming bezig te zijn, maar in eerste instantie te focussen op de gezondheidscrisis en het economisch herstel." Het openen van de Grondwet binnen twee jaar, als er vervroegde federale verkiezingen worden georganiseerd, zou een doos van Pandora openen. "En het zal de start zijn van jarenlang communautair getwist. We krijgen dan op een periode van drie jaar een opeenvolging van drie verkiezingen (federaal, regionaal en lokaal). Er dreigt dan meer inertie, meer extremisme en de antipolitiek zal nog verder de kop op steken." De Clercq en Van der Straeten pleiten voor een open denkoefening onder volksvertegenwoordigers over de institutionele toekomst van het land, met inbreng van academici. "Met wat zuurstof van buiten de partijpolitiek raken we hopelijk voorbij de taboes en de platgetreden paden. Zo'n democratische constructieve denkoefening moet ons Belgisch huis efficiënter, transparanter en goedkoper maken: een land waar mensen waar voor hun geld krijgen met minder beroepspolitici, minder versnippering en een betere dienstverlening." (Belga)