De partij Groen wil 7,5 miljard euro voor lastenverlagingen en sociaal beleid halen uit een heffing op de grootste vermogens. Dat is gezegd bij de voorstelling van het O2-plan, het berekende verkiezingsprogramma van de partij.

De vermogensrendementsheffing die Groen wil invoeren, vervangt alle bestaande vermogensbelastingen. Enkel de vijftien procent rijksten met een vermogen van één miljoen euro zouden meer betalen. Het zuurstofplan van Groen kost 26 miljard euro, een pak meer dan dat van de traditionele partijen. "Wij willen meer open kaart spelen over het totaalplaatje en we zijn ambitieuzer. Andere partijen hebben een budgettaire oefening gemaakt, wij hebben een maatschappelijke oefening gemaakt", zegt partijvoorzitter Wouter Van Besien.

Volgens de groenen is het verschil met de andere partijen die hun programmaberekening al bekend maakten dat Groen meer rekening houdt met sociale en milieu-uitdagingen. CD&V, SP.A en Open VLD voorzien volgens de groenen nauwelijks een verschuiving van lasten op arbeid naar milieu en vermogen.

Basispensioen

Het Groen-programma bevat een batterij aan sociale investeringen. Groen wil een basispensioen aangevuld met een bonus voor het aantal gewerkte jaren, goed voor 1,3 miljard euro. Met nog eens 1,9 miljard euro zouden de uitkeringen boven de armoedegrens opgetrokken worden. Om de wachtlijsten in de kinderopvang en de zorg weg te werken, trekt Groen 1,8 miljard euro uit. Een hervorming van de kinderbijslag met een gemiddeld kindergeld van 205 euro per kind moet de kinderarmoede aanpakken.

Om de economie zuurstof te geven, wil Groen een lastenverlaging van 5,1 miljard euro, verdeeld over werkgevers en werknemers. De groenen willen ook investeren in de kwaliteit van jobs, via de strijd tegen burn-outs en via het versterken van de tijdskredieten. Zowat 2,2 miljard euro aan investeringen moet de economie duurzamer maken. Het plan voorziet ook voor 1,7 miljard euro aan mobiliteitsinvesteringen. Om de begroting op orde brengen - de groenen willen naar een overschot van 0,75 procent - is 9,5 miljard euro nodig.

Vermogensrendementsheffing

Waar ziet Groen de inkomsten? Vooral in een vermogensrendementsheffing van 7,5 miljard euro. Die moet alle bestaande vermogensbelastingen, zoals successierechten en registratierechten, vervangen. De groenen maken zich sterk dat de helft van de burgers geen vermogensbelasting meer zal betalen. Enkel de vijftien procent rijksten - met een vermogen van meer dan één miljoen euro - zouden meer betalen. Het plan voorziet ook 0,8 miljard euro inkomsten uit beursfiscaliteit (belasting op speculatie) en 1,6 miljard euro uit milieufiscaliteit. De jobcreatie - Groen gaat uit van 100.000 nieuwe jobs - zou goed moeten zijn voor meer dan drie miljard euro extra inkomsten. Het lagere ziekteverzuim zou een miljard euro moeten besparen. Fraudebestrijding en het schrappen van de zogenaamde afkoopwet zou volgens Groen 1,5 miljard euro moeten opbrengen. Rentewinsten door schuldafbouw zijn goed voor 1,2 miljard euro.

Sluitstuk van het plan zijn een reeks besparingen: 5,4 miljard euro daarvan komt door de overheden efficiënter te laten werken, 2,2 miljard euro door het beperken van de groeivoet in de gezondheidszorg en door bestrijding van de overconsumptie. (Belga/TE)