Groen heeft vrijdag in Mispeldonk in Bonheiden een actieplan voorgesteld om de biodiversiteit in Vlaanderen beter te beschermen. De partij wil meteen aan de slag met een nieuwe boskaart, wil de betonstop versneld invoeren en jaarlijks 3.000 ha aan bos en natuur extra creëren. Daarnaast wil ze ook in elke provincie een nationaal park realiseren. 'Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer natuur', zegt Tine Van den Brande, kandidate voor Groen in Antwerpen.

'Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.'

Groen ziet in elke provincie een gebied dat zich ertoe leent omgevormd te worden tot nationaal park, maar enkel Limburg heeft er nu al één. Het gaat om de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, het Mechels Rivierengebied in Antwerpen en de provinciegrensoverschrijdende bos- en veldgebieden Drongengoed-Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen. Concreet kunnen kleine, versnipperde stukken natuur met elkaar verbonden worden door de aanleg van groene corridor's, bufferzones en ecoducten, meent de partij.

Ook moet elk stedelijk gebied tegen 2030 een stadsbos krijgen. De groenen stellen verder ook voor om beek- en riviervalleien te herstellen en overstromingsgebieden te creëren om wateroverlast te voorkomen, en om landbouwers te ondersteunen om bij voedselproductie zorg te dragen voor de natuur en het landschap.

'Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook gunstige maatregelen voor de strijd en bescherming tegen de klimaatverandering', zegt Chris Steenwegen, de voormalige directeur van Natuurpunt en kandidaat voor Groen in Vlaams-Brabant. Groen engageert zich om het budget voor natuur te verdubbelen van 105 miljoen euro naar 210 miljoen euro.

'Dat is een rechtstreekse investering in de gezondheid van al onze landgenoten. Elke euro die we investeren in natuur verdient zichzelf vele malen terug', besluit Van den Brande.

Groen heeft vrijdag in Mispeldonk in Bonheiden een actieplan voorgesteld om de biodiversiteit in Vlaanderen beter te beschermen. De partij wil meteen aan de slag met een nieuwe boskaart, wil de betonstop versneld invoeren en jaarlijks 3.000 ha aan bos en natuur extra creëren. Daarnaast wil ze ook in elke provincie een nationaal park realiseren. 'Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer natuur', zegt Tine Van den Brande, kandidate voor Groen in Antwerpen. 'Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.' Groen ziet in elke provincie een gebied dat zich ertoe leent omgevormd te worden tot nationaal park, maar enkel Limburg heeft er nu al één. Het gaat om de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, het Mechels Rivierengebied in Antwerpen en de provinciegrensoverschrijdende bos- en veldgebieden Drongengoed-Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen. Concreet kunnen kleine, versnipperde stukken natuur met elkaar verbonden worden door de aanleg van groene corridor's, bufferzones en ecoducten, meent de partij. Ook moet elk stedelijk gebied tegen 2030 een stadsbos krijgen. De groenen stellen verder ook voor om beek- en riviervalleien te herstellen en overstromingsgebieden te creëren om wateroverlast te voorkomen, en om landbouwers te ondersteunen om bij voedselproductie zorg te dragen voor de natuur en het landschap. 'Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook gunstige maatregelen voor de strijd en bescherming tegen de klimaatverandering', zegt Chris Steenwegen, de voormalige directeur van Natuurpunt en kandidaat voor Groen in Vlaams-Brabant. Groen engageert zich om het budget voor natuur te verdubbelen van 105 miljoen euro naar 210 miljoen euro. 'Dat is een rechtstreekse investering in de gezondheid van al onze landgenoten. Elke euro die we investeren in natuur verdient zichzelf vele malen terug', besluit Van den Brande.