Groen wil gewestelijke volksraadplegingen invoeren. De partij wil daarmee de impact van de burgers op de politiek verhogen. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien wil die gewestelijke volksraadplegingen mogelijk maken via een bijzonder decreet.

'We zitten in een tijdvak waarin burgers heel betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke debat. Ze nemen zelf het heft in handen. Onze democratie en onze politieke instellingen moeten zich daaraan aanpassen. We moeten aan de burgers veel meer mogelijkheden geven dan alleen maar om de vijf jaar het verkiezen van parlementsleden', legt Wouter van Besien uit.

Vanaf 16 jaar

Volgens Van Besien kunnen gewestelijke volksraadplegingen een hefboom zijn. Groen neemt daarom nu het voortouw. Het voorstel is om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken voor alle gewestelijke bevoegdheden die niet door de grondwet zijn uitgesloten. Van Besien: 'Dat wil zeggen: infrastructuurwerken, natuur, landbouw, energie,... zeker relevante thema's om volksraadplegingen te doen.'

De vraag voor een volksraadpleging kan van drie kanten komen: de burgers (via in totaal 80.000 handtekeningen uit minstens vier verschillende provincies), het parlement (door een vraag van een derde van de parlementsleden) of door de Vlaamse regering. De vraag kan een ja/neen-vraag zijn of een meerkeuzevraag. Er moeten minstens vier maanden zitten tussen twee stembusgangen. Een volksraadpleging kan ook gecombineerd worden met een parlementaire verkiezing. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Vanaf er 10 procent van de stemgerechtigden hebben gestemd, wordt er geteld.

De uitslag moet de basis zijn voor een debat in parlement. Dat parlement moet zich dan uitspreken over hoe ze zal omgaan met de uitslag. (Belga/AVE)

Groen wil gewestelijke volksraadplegingen invoeren. De partij wil daarmee de impact van de burgers op de politiek verhogen. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien wil die gewestelijke volksraadplegingen mogelijk maken via een bijzonder decreet.'We zitten in een tijdvak waarin burgers heel betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke debat. Ze nemen zelf het heft in handen. Onze democratie en onze politieke instellingen moeten zich daaraan aanpassen. We moeten aan de burgers veel meer mogelijkheden geven dan alleen maar om de vijf jaar het verkiezen van parlementsleden', legt Wouter van Besien uit.Volgens Van Besien kunnen gewestelijke volksraadplegingen een hefboom zijn. Groen neemt daarom nu het voortouw. Het voorstel is om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken voor alle gewestelijke bevoegdheden die niet door de grondwet zijn uitgesloten. Van Besien: 'Dat wil zeggen: infrastructuurwerken, natuur, landbouw, energie,... zeker relevante thema's om volksraadplegingen te doen.'De vraag voor een volksraadpleging kan van drie kanten komen: de burgers (via in totaal 80.000 handtekeningen uit minstens vier verschillende provincies), het parlement (door een vraag van een derde van de parlementsleden) of door de Vlaamse regering. De vraag kan een ja/neen-vraag zijn of een meerkeuzevraag. Er moeten minstens vier maanden zitten tussen twee stembusgangen. Een volksraadpleging kan ook gecombineerd worden met een parlementaire verkiezing. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Vanaf er 10 procent van de stemgerechtigden hebben gestemd, wordt er geteld.De uitslag moet de basis zijn voor een debat in parlement. Dat parlement moet zich dan uitspreken over hoe ze zal omgaan met de uitslag. (Belga/AVE)