'De helft van de ouders durft hun 10-jarig kind niet alleen laten fietsen in hun buurt, maar je kan het hen niet kwalijk nemen. De Vlaamse wegen zijn vandaag levensgevaarlijk', zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Groen stelt het actieplan 'Vlaanderen fietsland' zondag voor, omdat 3 juni de allereerste Wereldfietsdag van de Verenigde Naties is.

Dat ons land bij de Europese top behoort van het aantal fietsslachtoffers, is het gevolg van politieke keuzes, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. 'Veilig fietsen is voor de Vlaamse regering geen prioriteit. Dat zie je alleen al aan het budget. Vlaanderen geeft in één keer meer uit aan twaalf kilometer dure autostrade, A11, die amper wordt gebruikt dan ze uitgeeft gedurende zeven jaar aan fietsinfrastructuur. Dat vat het Vlaams beleid goed samen. Groen wil volgende legislatuur drie keer meer, of 300 miljoen euro, investeren in veilige fietspaden en fietscomfort.'

In het actieplan stelt Groen voor om 500 kilometer nieuw of vernieuwd fietspad per jaar aan te leggen. 'Onderzoek toonde aan dat een autokilometer 0,15 euro kost aan de maatschappij terwijl elke gefietste kilometer 0,16 euro opbrengt. Een investering in fietssnelwegen betaalt zichzelf veertien keer terug', stelt de partij. 'We realiseren rond alle centrumsteden een netwerk van fietssnelwegen. Tussen steden bestaan fietssnelwegen uit twee rijstroken per richting, waarbij de middelste stroken voor de snelle fietsers en pedelecs zijn, zoals de 'speed lanes' in Denemarken.'

Eén van de voorstellen voor veilig fietsen, is dat kinderen tot tien jaar op het voetpad mogen rijden. 'Uit het groot buurtonderzoek uitgevoerd door Ivox in opdracht van Groen blijkt dat de helft van de Vlamingen hun 10-jarig kind niet alleen durft laten fietsen in hun eigen buurt. Zo'n 66 procent van de kinderen wordt dagelijks met de auto naar school gebracht hoewel de helft op minder dan drie kilometer woont. Je kan het de ouder niet kwalijk nemen. Vlaanderen haalt de slechtste score van Europa met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners.'

Gent toont dat het anders kan, zegt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. 'Het aantal Gentenaars dat de fiets neemt, is met een kwart gestegen sinds de invoering van het circulatieplan (in april 2017, nvdr.). Als we verder terugkijken zien we dat in vergelijking met 2012 het aantal fietsers op werkdagen met 75 procent gestegen is. We investeren fors in nieuwe fietsinfrastructuur, de stad alleen al voor meer dan vijftien miljoen euro netto. Er kwam meer dan zeventig kilometer fietsinfrastructuur bij, waarvan 45 kilometer fietspad. Ook in de rest van Vlaanderen moeten er bijkomende inspanningen komen. Zeker in de ruime schoolomgeving hebben we een heel grote achterstand weg te werken.'

'De helft van de ouders durft hun 10-jarig kind niet alleen laten fietsen in hun buurt, maar je kan het hen niet kwalijk nemen. De Vlaamse wegen zijn vandaag levensgevaarlijk', zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.Groen stelt het actieplan 'Vlaanderen fietsland' zondag voor, omdat 3 juni de allereerste Wereldfietsdag van de Verenigde Naties is. Dat ons land bij de Europese top behoort van het aantal fietsslachtoffers, is het gevolg van politieke keuzes, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. 'Veilig fietsen is voor de Vlaamse regering geen prioriteit. Dat zie je alleen al aan het budget. Vlaanderen geeft in één keer meer uit aan twaalf kilometer dure autostrade, A11, die amper wordt gebruikt dan ze uitgeeft gedurende zeven jaar aan fietsinfrastructuur. Dat vat het Vlaams beleid goed samen. Groen wil volgende legislatuur drie keer meer, of 300 miljoen euro, investeren in veilige fietspaden en fietscomfort.' In het actieplan stelt Groen voor om 500 kilometer nieuw of vernieuwd fietspad per jaar aan te leggen. 'Onderzoek toonde aan dat een autokilometer 0,15 euro kost aan de maatschappij terwijl elke gefietste kilometer 0,16 euro opbrengt. Een investering in fietssnelwegen betaalt zichzelf veertien keer terug', stelt de partij. 'We realiseren rond alle centrumsteden een netwerk van fietssnelwegen. Tussen steden bestaan fietssnelwegen uit twee rijstroken per richting, waarbij de middelste stroken voor de snelle fietsers en pedelecs zijn, zoals de 'speed lanes' in Denemarken.' Eén van de voorstellen voor veilig fietsen, is dat kinderen tot tien jaar op het voetpad mogen rijden. 'Uit het groot buurtonderzoek uitgevoerd door Ivox in opdracht van Groen blijkt dat de helft van de Vlamingen hun 10-jarig kind niet alleen durft laten fietsen in hun eigen buurt. Zo'n 66 procent van de kinderen wordt dagelijks met de auto naar school gebracht hoewel de helft op minder dan drie kilometer woont. Je kan het de ouder niet kwalijk nemen. Vlaanderen haalt de slechtste score van Europa met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners.' Gent toont dat het anders kan, zegt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. 'Het aantal Gentenaars dat de fiets neemt, is met een kwart gestegen sinds de invoering van het circulatieplan (in april 2017, nvdr.). Als we verder terugkijken zien we dat in vergelijking met 2012 het aantal fietsers op werkdagen met 75 procent gestegen is. We investeren fors in nieuwe fietsinfrastructuur, de stad alleen al voor meer dan vijftien miljoen euro netto. Er kwam meer dan zeventig kilometer fietsinfrastructuur bij, waarvan 45 kilometer fietspad. Ook in de rest van Vlaanderen moeten er bijkomende inspanningen komen. Zeker in de ruime schoolomgeving hebben we een heel grote achterstand weg te werken.'