Peeters stelde het donderdag in het Vlaams Parlement ingediende voorstel tot resolutie toepasselijk voor nabij de De Keyserlei. "De situatie in de Antwerpse agglomeratie wordt stilaan dramatisch. Het Sint-Annabos op Linkeroever en Den Berm in Mortsel worden bedreigd en door openbare werken worden stadsbomen zoals hier op de De Keyserlei massaal gekapt", zegt Peeters. "De nieuwe, vervangende aanplantingen vormen echter slechts 'kijkgroen'. Het gaat hoop en al om een kwantitatieve vervanging, zeker geen kwalitatieve." Peeters hoopt dan ook dat lokale besturen in de toekomst meer zullen doen dan voor elke gekapte boom ergens (anders) een jonge in de plaats te planten. Naast het 'bomencharter' wil Groen! ook een erkende 'bomenwacht' opstarten binnen het Agentschap Natuur en Bos (ANB), die net als een monumentenwacht waakt over het behoud en onderhoud van stads- en laanbomen. Het is bovendien de bedoeling van Groen! om uiteindelijk te komen tot een kwantificeerbare manier om de waarde van (stads)bomen voor de mens uit te drukken. Daarbij zouden dan onder meer luchtzuivering, biodiversiteit en verfraaiing in rekening worden gebracht. "Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich immers gezonder, blijkt uit onderzoek." (COR 360)

Peeters stelde het donderdag in het Vlaams Parlement ingediende voorstel tot resolutie toepasselijk voor nabij de De Keyserlei. "De situatie in de Antwerpse agglomeratie wordt stilaan dramatisch. Het Sint-Annabos op Linkeroever en Den Berm in Mortsel worden bedreigd en door openbare werken worden stadsbomen zoals hier op de De Keyserlei massaal gekapt", zegt Peeters. "De nieuwe, vervangende aanplantingen vormen echter slechts 'kijkgroen'. Het gaat hoop en al om een kwantitatieve vervanging, zeker geen kwalitatieve." Peeters hoopt dan ook dat lokale besturen in de toekomst meer zullen doen dan voor elke gekapte boom ergens (anders) een jonge in de plaats te planten. Naast het 'bomencharter' wil Groen! ook een erkende 'bomenwacht' opstarten binnen het Agentschap Natuur en Bos (ANB), die net als een monumentenwacht waakt over het behoud en onderhoud van stads- en laanbomen. Het is bovendien de bedoeling van Groen! om uiteindelijk te komen tot een kwantificeerbare manier om de waarde van (stads)bomen voor de mens uit te drukken. Daarbij zouden dan onder meer luchtzuivering, biodiversiteit en verfraaiing in rekening worden gebracht. "Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich immers gezonder, blijkt uit onderzoek." (COR 360)