In Brussel vond afgelopen weekend het statutencongres van Groen plaats. Op die bijeenkomst werden enkele basisprincipes van de partijwerking tegen het licht gehouden. De procedure om aan te statuten te morrelen is strak omlijnd. Zo heeft elk voorstel een tweederdemeerderheid nodig.
...

In Brussel vond afgelopen weekend het statutencongres van Groen plaats. Op die bijeenkomst werden enkele basisprincipes van de partijwerking tegen het licht gehouden. De procedure om aan te statuten te morrelen is strak omlijnd. Zo heeft elk voorstel een tweederdemeerderheid nodig. Met die ruime meerderheid werd deze keer beslist om de procedure van de voorzittersverkiezingen te wijzigen. Tot voor kort werden enkel de stemmen geteld van de leden die fysiek aanwezig zijn op hét beslissende congres. Op die manier haalde Meyrem Almaci het vorige maand nog van Björn Rzoska in twee stemrondes. Zij kreeg uiteindelijk 53,2 procent van de stemmen achter haar naam. Met die methode is Groen vrij uniek in het Vlaams partijlandschap. Zowel de leden van CD&V als die van SP.A mogen hun voorzitter bijvoorbeeld elektronisch of via brief verkiezen. Ze kunnen bij wijze van spreken vanuit hun luie zetel bepalen wie de koers van de partij mag uitstippelen. Een groot verschil tegenover de Groen-leden, die op een welbepaalde dag het land moeten doorkruisen om hun stem uit te brengen. Maar voortaan is die werkwijze dus verleden tijd.'Tijdens de voorzitterscampagne heb ik mails ontvangen van mensen die zich vragen stellen bij het bestaande principe. Zo zijn er leden die professioneel actief zijn op de dag van het congres, waardoor ze hun stem niet kunnen uitbrengen', zegt Björn Rzoska. De Vlaamse fractieleider juicht de beslissing van het statutencongres toe en spreekt van een 'fundamentele hervorming'. Of hij met deze methode wel had kunnen winnen van Almaci? 'Dat is zeer moeilijk in te schatten.'Het voorstel van Rzoska om het co-voorzitterschap in te voeren kreeg dan weer niet de vereiste tweederdemeerderheid achter zich. Net zoals in Wallonië, waar Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane de plak zwaaien, wilde Rzoska in Vlaanderen tevergeefs werken met een voorzittersduo. 'Een spijtige zaak', zegt hij. 'Het co-voorzitterschap kan handig zijn, zeker als de partij groter wordt. Twee voorzitters kunnen verschillende groepen aanspreken en zo de horizonten verruimen. Ecolo is het bekendste voorbeeld, maar ook de Duitse groenen kennen het systeem.'Hoe dan ook denkt Rzoska dat hij sinds zijn voorzittersstrijd meer inspraak mag verwachten binnen de partij. 'Ik steek het niet onder stoelen of banken: het is duidelijk dat men rekening zal moeten houden met de 47 procent die voor mij heeft gestemd. Meyrem heeft me trouwens al uitgenodigd voor een gesprek om te kijken hoe we de verschillende bezorgdheden kunnen verwerken.'