"Deze miljardenfraudezaak is één van de grootste van de laatste dertig jaar. Door een procedurefout vervalt de drie miljard Belgische frank aan schadevergoeding. Voor Groen en Ecolo duidt dit voor de zoveelste maal op de ondoeltreffendheid van het antifraudebeleid van de regering. Doordat miljardenfraudeurs ermee weg komen, liggen de belastingen veel te hoog voor iedereen", reageert Groen-Kamerlid Meyrem Almaci op de uitspraak van het Brusselse hof van beroep in de zaak van prins de Croÿ-Solre.

Het Hof baseerde de vrijspraak op een onregelmatigheid bij één enkel verhoor van een beschuldigde in Frankrijk. Daardoor is de procedure onontvankelijk verklaard. Nochtans had een eerder vonnis van 240 pagina's de hele fraudemontage geanalyseerd. Dit miljardenfraudedossier kende dus hetzelfde verloop als het KB Lux-dossier, stelt ze vast.

De groenen zullen minister van Financiën Koen Geens vragen of de federale overheid cassatieberoep zal aantekenen, om een nieuwe procedure te gronde te bekomen. "De Antigone-jurisprudentie kan hiervoor een basis leveren. Deze jurisprudentie stelt dat men een procedure-onregelmatigheid moet afwegen tegenover de zwaarte van de feiten, opdat niet de hele procedure overboord wordt gegooid", legt Meyrem Almaci uit.

"Deze miljardenfraudezaak is één van de grootste van de laatste dertig jaar. Door een procedurefout vervalt de drie miljard Belgische frank aan schadevergoeding. Voor Groen en Ecolo duidt dit voor de zoveelste maal op de ondoeltreffendheid van het antifraudebeleid van de regering. Doordat miljardenfraudeurs ermee weg komen, liggen de belastingen veel te hoog voor iedereen", reageert Groen-Kamerlid Meyrem Almaci op de uitspraak van het Brusselse hof van beroep in de zaak van prins de Croÿ-Solre.Het Hof baseerde de vrijspraak op een onregelmatigheid bij één enkel verhoor van een beschuldigde in Frankrijk. Daardoor is de procedure onontvankelijk verklaard. Nochtans had een eerder vonnis van 240 pagina's de hele fraudemontage geanalyseerd. Dit miljardenfraudedossier kende dus hetzelfde verloop als het KB Lux-dossier, stelt ze vast.De groenen zullen minister van Financiën Koen Geens vragen of de federale overheid cassatieberoep zal aantekenen, om een nieuwe procedure te gronde te bekomen. "De Antigone-jurisprudentie kan hiervoor een basis leveren. Deze jurisprudentie stelt dat men een procedure-onregelmatigheid moet afwegen tegenover de zwaarte van de feiten, opdat niet de hele procedure overboord wordt gegooid", legt Meyrem Almaci uit.