Sinds beslist werd om in het Vlaams Parlement hoorzittingen te organiseren - ongeveer een maand geleden - werden nog maar twee hoorzittingen georganiseerd. Enkel Francis Vermeiren en Carlos Bourgeois van de Gemeentelijke Holding en Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene kwamen al getuigen. Gisteren weigerden de gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene en de topman van de toezichthouder FSMA Jean-Paul Servais om naar het Vlaams Parlement te komen. Volgens Watteeuw lijkt het onderzoek nu alvast "tijdelijk stil te vallen". "De commissie heeft immers nog steeds geen agenda en geen sprekerslijst", aldus Watteeuw. Hij wijst commissievoorzitter Eric Van Rompuy met de vinger. "Hij zou er moeten voor zorgen dat er een structuur zit in de besprekingen, dat er in functie daarvan getuigen en experts worden gevraagd en dat er overleg is met het federale niveau over de taakverdeling van de commissies in Vlaams parlement en Kamer. Maar dat alles doet hij niet", luidt het. "De voorzitter van de commissie zou de motor van de werkzaamheden moeten zijn, nu lijkt hij eerder de rem", besluit de groene fractieleider. (JDE)

Sinds beslist werd om in het Vlaams Parlement hoorzittingen te organiseren - ongeveer een maand geleden - werden nog maar twee hoorzittingen georganiseerd. Enkel Francis Vermeiren en Carlos Bourgeois van de Gemeentelijke Holding en Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene kwamen al getuigen. Gisteren weigerden de gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene en de topman van de toezichthouder FSMA Jean-Paul Servais om naar het Vlaams Parlement te komen. Volgens Watteeuw lijkt het onderzoek nu alvast "tijdelijk stil te vallen". "De commissie heeft immers nog steeds geen agenda en geen sprekerslijst", aldus Watteeuw. Hij wijst commissievoorzitter Eric Van Rompuy met de vinger. "Hij zou er moeten voor zorgen dat er een structuur zit in de besprekingen, dat er in functie daarvan getuigen en experts worden gevraagd en dat er overleg is met het federale niveau over de taakverdeling van de commissies in Vlaams parlement en Kamer. Maar dat alles doet hij niet", luidt het. "De voorzitter van de commissie zou de motor van de werkzaamheden moeten zijn, nu lijkt hij eerder de rem", besluit de groene fractieleider. (JDE)