Een technische werkgroep van het Vlaamse departement Omgeving, de VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Umicore zelf onderzochten vorig najaar wat de mogelijke oorzaken zijn voor de alarmerende stijging van de lood-in-bloed-waarden bij kinderen rond de Umicore-site in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. De verhoogde hoeveelheid neervallend stof in februari is volgens de werkgroep te wijten aan uitstoot afkomstig van de site zelf en meer bepaald van op- en overslagactiviteiten van grondstoffen en producten, in combinatie met extreme weersomstandigheden. Vervolgens verbleven de kinderen de maanden nadien vaker in de wijk en in de buitenlucht, vanwege de lockdown. Omdat extreme weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering allicht vaker zullen voorkomen, stelt de werkgroep dat er bijkomende maatregelen nodig zijn. Umicore werkt sowieso al aan het overdekken van het "loodplein", meer besproeiing, een groene buffer op het bedrijfsterrein en werkinstructies op basis van weersvoorspellingen. Over een externe buffer zoals Umicore en de stad plannen, rept het rapport met geen woord. Groen wil daarom dat die laatste plannen worden opgeborgen. "De stad en Umicore spelen soloslim en dreigen een woonwijk kapot te maken", vindt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. "Na heel wat protest uit de buurt blijkt er nu vanuit de Vlaamse overheidsdiensten evenmin steun voor de opkoop- en sloopplannen. Wij roepen dus de Vlaamse overheid, het Antwerpse stadsbestuur én Umicore zelf op om de aanbevelingen van deze experten te volgen." (Belga)

Een technische werkgroep van het Vlaamse departement Omgeving, de VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Umicore zelf onderzochten vorig najaar wat de mogelijke oorzaken zijn voor de alarmerende stijging van de lood-in-bloed-waarden bij kinderen rond de Umicore-site in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. De verhoogde hoeveelheid neervallend stof in februari is volgens de werkgroep te wijten aan uitstoot afkomstig van de site zelf en meer bepaald van op- en overslagactiviteiten van grondstoffen en producten, in combinatie met extreme weersomstandigheden. Vervolgens verbleven de kinderen de maanden nadien vaker in de wijk en in de buitenlucht, vanwege de lockdown. Omdat extreme weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering allicht vaker zullen voorkomen, stelt de werkgroep dat er bijkomende maatregelen nodig zijn. Umicore werkt sowieso al aan het overdekken van het "loodplein", meer besproeiing, een groene buffer op het bedrijfsterrein en werkinstructies op basis van weersvoorspellingen. Over een externe buffer zoals Umicore en de stad plannen, rept het rapport met geen woord. Groen wil daarom dat die laatste plannen worden opgeborgen. "De stad en Umicore spelen soloslim en dreigen een woonwijk kapot te maken", vindt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. "Na heel wat protest uit de buurt blijkt er nu vanuit de Vlaamse overheidsdiensten evenmin steun voor de opkoop- en sloopplannen. Wij roepen dus de Vlaamse overheid, het Antwerpse stadsbestuur én Umicore zelf op om de aanbevelingen van deze experten te volgen." (Belga)