Het gebruik van het stelsel Imperiali bij de gemeenteraadsverkiezingen en de hoge impliciete kiesdrempel (quorum) bij de provincieraadsverkiezingen zijn voor Groen! niet te verteren. Het is democratischer om het stelsel D'hondt in te voeren voor alle niveaus, vindt de partij.

'Het is volstrekt onlogisch dat men in een decreet dat de regelgeving voor districts-, gemeente-, en provincieraadsverkiezingen moet integreren, twee verschillende systemen gebruikt: het Imperiali-systeem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het meer evenredige stelsel D'Hondt voor de provincieraadsverkiezingen en de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen', stelt Vlaams parlementslid Bart Caron.

Hij wijst ook op de kritische adviezen van onder andere de Raad van State en VLABEST (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken).

'Absurd hoge kiesdrempel'
Een twee element waartegen Groen! een klacht indient, is het hoge quorum bij de provincieraadsverkiezingen, de kiesdrempel die een partij moet halen om het recht te hebben om deel te nemen aan de toewijzing van restzetels via apparentering.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je in het Oost-Vlaamse kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde ofwel 8,25% moet halen in het district Geraardsbergen, ofwel 11% in Aalst of Oudenaarde om in aanmerking te komen voor een apparenteringzetel waar je volgens D'Hondt recht op hebt.

'Door het kiesdecreet aan te vechten wil Groen! de Vlaamse regering dwingen een meer democratisch en transparant kiesstelsel uit te werken, waarbij voor districten, gemeenten en provincies hetzelfde eerlijke systeem van zetelverdeling wordt gehanteerd - met name D'Hondt - en waarbij voor de provincies geen overdreven en van district tot district zeer variabele kiesdrempel in de vorm van een absurd hoog quorum wordt opgelegd', aldus Caron. (Belga/SD)

Het gebruik van het stelsel Imperiali bij de gemeenteraadsverkiezingen en de hoge impliciete kiesdrempel (quorum) bij de provincieraadsverkiezingen zijn voor Groen! niet te verteren. Het is democratischer om het stelsel D'hondt in te voeren voor alle niveaus, vindt de partij.'Het is volstrekt onlogisch dat men in een decreet dat de regelgeving voor districts-, gemeente-, en provincieraadsverkiezingen moet integreren, twee verschillende systemen gebruikt: het Imperiali-systeem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het meer evenredige stelsel D'Hondt voor de provincieraadsverkiezingen en de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen', stelt Vlaams parlementslid Bart Caron. Hij wijst ook op de kritische adviezen van onder andere de Raad van State en VLABEST (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken). 'Absurd hoge kiesdrempel' Een twee element waartegen Groen! een klacht indient, is het hoge quorum bij de provincieraadsverkiezingen, de kiesdrempel die een partij moet halen om het recht te hebben om deel te nemen aan de toewijzing van restzetels via apparentering. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je in het Oost-Vlaamse kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde ofwel 8,25% moet halen in het district Geraardsbergen, ofwel 11% in Aalst of Oudenaarde om in aanmerking te komen voor een apparenteringzetel waar je volgens D'Hondt recht op hebt. 'Door het kiesdecreet aan te vechten wil Groen! de Vlaamse regering dwingen een meer democratisch en transparant kiesstelsel uit te werken, waarbij voor districten, gemeenten en provincies hetzelfde eerlijke systeem van zetelverdeling wordt gehanteerd - met name D'Hondt - en waarbij voor de provincies geen overdreven en van district tot district zeer variabele kiesdrempel in de vorm van een absurd hoog quorum wordt opgelegd', aldus Caron. (Belga/SD)