Vlaanderen telt heel wat ondergrondse mazouttanks en elk jaar zijn er tientallen van die tanks die lekken en de grond vervuilen. Saneren is echter duur en niet elke Vlaming heeft daar de nodige middelen voor. Na jaren onderhandelen spraken de verschillende regeringen in ons land in 2018 af dat er een stookolietankfonds zou komen. Zo'n fonds zou eigenaars en gebruikers van een stookolietank moeten ondersteunen bij de soms hoog oplopende saneringskosten. Het fonds zou gefinancierd worden met de overschotten van BOFAS, het fonds voor de sanering van tankstations. Dat beschikt over een reserve van ongeveer 110 miljoen euro. De oliesector zelf zou het fonds oprichten. De sectorfederaties hebben daarvoor de vzw Promaz opgericht, maar die heeft nog geen erkenningsdossier ingediend. Groen-parlementslid Danen noemt dat "onbegrijpelijk". "Minister Demir moet de oliesector een dwingende deadline opleggen om te starten met het fonds", zegt hij. (Belga)

Vlaanderen telt heel wat ondergrondse mazouttanks en elk jaar zijn er tientallen van die tanks die lekken en de grond vervuilen. Saneren is echter duur en niet elke Vlaming heeft daar de nodige middelen voor. Na jaren onderhandelen spraken de verschillende regeringen in ons land in 2018 af dat er een stookolietankfonds zou komen. Zo'n fonds zou eigenaars en gebruikers van een stookolietank moeten ondersteunen bij de soms hoog oplopende saneringskosten. Het fonds zou gefinancierd worden met de overschotten van BOFAS, het fonds voor de sanering van tankstations. Dat beschikt over een reserve van ongeveer 110 miljoen euro. De oliesector zelf zou het fonds oprichten. De sectorfederaties hebben daarvoor de vzw Promaz opgericht, maar die heeft nog geen erkenningsdossier ingediend. Groen-parlementslid Danen noemt dat "onbegrijpelijk". "Minister Demir moet de oliesector een dwingende deadline opleggen om te starten met het fonds", zegt hij. (Belga)